TAKSİM Şube 
 MODA / Kadıköy Şube  Tel: 0 (212) 245 11 46 
Ana Sayfa Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuk & Ergen Terapisi Çocuk & Ergen Terapisi

Çocukların Çizimlerini Anlamak

Çocukların Çizimlerini Anlamak

Çocuk çizimleri çocuğun ruhsal durumunu anlamanın önemli yollarından biridir. Dikkat eksikliği, dörtü kontrolü ve saldırganlık, içe kapanıklık gibi çocukların yaşadıkları psikolojik sorunları anlamak için psikolojik değerlendirme yaparak çocuğa nasıl bir psikolojik yardım ve destek sağlanacağı konusunda fikir sahibi olmaya çalışan psikologlar, psikoterapistler ve pedagoglar gibi çocuk ruh sağlığı uzmanları tarafından sıklıkla çocuk çizimlerine başvurulur.
Çocuklarla Ölümü ve Yası Konuşmak

Çocuklarla Ölümü ve Yası Konuşmak

Ölüm bir çoğumuz için düşünmesi, konuşulması zor bir konudur. Biz yetişkinler için anlamlandırması bu kadar zor bir konu iken, çocuklarla bu konuyu paylaşmak haliyle daha zor bir hal alır. Durum böyle olunca, çocukların ölümle ilgili merakları, soruları yada olası bir kaybın çocuklarla paylaşılmasının sıklıkla geçiştirildiği gözlemlenmektedir.

Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı

Bir çok ailenin çocuklarına dair en öne çıkan hayallerinden biri, onların okulda başarılı olmasıdır. Özellikle günümüzde okul başarısına dair duyulan hassasiyetin giderek arttığını psikoterapi ve psikolojik danışmanlık merkezlerine gelen başvuruların önemli bir kısmının akademik başarısızlık, ders notlarının düşmesi, derslere ilgisizlik gibi konular olmasından görebiliyoruz.
Çocukluk Çağı Depresyonu

Çocukluk Çağı Depresyonu

Yetişkinler gibi çocukların da çeşitli düzeylerde depresif belirtiler sergilediği dönemler vardır. Bu depresif belirtiler süre ve şiddeti bakımından değerlendirildiğinde klinik anlamda depresyon olarak nitelenebilecek karakterde görülebilir. Bu durumda, çocukluk çağı depresyonundan bahsedilir. Bu psikolojik durumun ortaya çıkmasında etkili olan çeşitli etkenler söz konusudur.
Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Çocuklar, yetişkinlerden farklı olarak oyun yoluyla sözelleştiremedikleri duygu ve düşüncelerini ifade etme olanağı bulurlar. Terapist, diğer yetişkinlerden farklı olarak, çocuğun oyun yoluyla ifade ettiği ruhsal çatışmaları, psikolojik problemleri, arzu ve korkularını anlama yetkinliğine sahiptir.
Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısıyla Başetmek

Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısıyla Başetmek

22
Sınav kaygısı bir kişinin gireceği sınava dair hissettiği yoğun endişe olarak tanımlanabilir. Bir sınavdan önce hemen hemen her insan az ya da orta düzeyde bir kaygı hissedebilir.
Çocuk ve Ergenlerde Ortaya Çıkan Psikolojik Sorunlar

Çocuk ve Ergenlerde Ortaya Çıkan Psikolojik Sorunlar

Çocuk ve Ergenlerde Ortaya Çıkan Psikolojik Sorunlar Çocuk ve Ergenlerde Ortaya Çıkan Psikolojik Sorunlar, Çocuk Terapisi, Çocuk Pedagogu, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti Moda, Çocuk Psikolojisi, Ergen Psikolojisi, Çocuk pedagogu Kadıköy, Çocuk Psikoloğu...
Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Çocuk odaklı aile terapileri gerçek sorunu ve dolayısıyla çözümü, çocuğun dahil olduğu sistemin bütününde arar. Çocuk ailede veya dahil olduğu sistemde yaşanılan bir soruna dikkat çekmek amacı ile semptom taşıyıcı rolü üstlenebilir.

Çocukluğun Gamsızlığı Nerede?

12
Çocuklar en çok ihtiyaç duydukları şeyden, çocukluğun gamsızlığından mahrum edilerek yetiştirildiklerinde karşımıza kendisi gibi olamayan, özüne yabancılamış yetişkinler çıkıyor. Bu nasıl oluyor derseniz bakmamız gereken yer, ebeveynler olarak, kendi çocukluğumuz oluyor elbette.
Aile Sorunlarının Çocuğa Yansıması

Aile Sorunlarının Çocuğa Yansıması

16
Ailevi sorunlar kimi zaman çocuklara yansıyabilmekte ve çocuklarda bir takım sorunlara neden olabilmektedir. Ebeveynler arasında farklı aile yapıları, eşit olmayan görev dağılımı, değişim talebi, gerçek dışı beklentiler, duyguların zamanla değişmesi, iletişimsizlik ve işsizlik gibi nedenlerden kaynaklanabilen tartışmalar, aile fertlerinde görülebilen fizyolojik ya da psikolojik sorunlar, aile içi şiddet, boşanma gibi durumlarda ailevi sorunlardan bahsetmek mümkündür ve bu sorunlar aile içinde çatışmaya neden olabilirler.

Yeni Yazılar