Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı

Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı, Okul Başarısı, Çocuk Pedagogu, Çocuk Psikoloğu Moda Kadıköy, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti, Sınav Kaygısı, Çocuk Psikoloğu Avrupa Yakası,Çocuk Pedagogu Anadolu Yakası, Pedagog

Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı

Okul Başarısı

Bir çok ailenin çocuklarına dair en öne çıkan hayallerinden biri, onların okulda başarılı olmasıdır. Özellikle günümüzde okul başarısına dair duyulan hassasiyetin giderek arttığını psikoterapi ve psikolojik danışmanlık merkezlerine gelen başvuruların önemli bir kısmının akademik başarısızlık, ders notlarının düşmesi, derslere ilgisizlik gibi konular olmasından görebiliyoruz. Her yıl giderek artan sayıda ebeveyn çocukların okul başarısı hakkında kaygılarından dolayı psikoterapiste, psikologa veya pedagoglara psikolojik destek ve yardım almak için başvurmaktadır.

Başarısızlık, genel olarak çocuğun, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesi ve bu durumu telafi etmekte zorluk yaşaması olarak tanımlanabilir. Başarı ve başarısızlık durumununda çocuğun zihinsel kapasitesi önemli bir rol oynasa da, başarılı ya da başarısız olmak sadece zihinsel olgunlukla açıklanamayacak kadar çok yönlü bir olgudur.

Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı
Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı

Çocuğun okuldaki başarısını ya da başarısızlığını, diğer bir çok özelliği gibi, aileden ve ailevi ilişkilerden bağımısız düşünmemiz mümkün değildir. Çocuklar okula “zihinlerinde bir aile” ile gelir. Dolayısıyla, çocukların daha yaşamlarının ilk aylarında ve yıllarında içselleştirdikleri aile deneyimleri, anne ve baba ile kurulmuş ilişkilerin dinamiği , çocuğun okulla kurduğu ilişkide oldukça belirleyici bir rol oynar. Çocuğun öğretmen ve akranlarla kurduğu ilişki gibi, gelişimsel olarak içinde bulunduğu ailesel deneyimler çocuğun okulda verilen eğitimle ve öğrenme kavramı ile kurduğu ilişkiyi de aslında oldukça etkilemektedir.

Okul Başarısının Temelleri Aile içinde nasıl atılır?

Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı, Okul Başarısı, Pedagog, Pedagog Moda, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti, Okul Sorunları, Çocuk Psikoloğu Avrupa Yakası,Çocuk Pedagogu Anadolu Yakası, Davranış Sorunları

Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı--
Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı–

Okul Başarısında Anne Bebek ilişkisinin Etkisi

Çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren hayatı deneyimleme biçimi, çocuğun diğer pek çok durum gibi, okulla ve öğrenme kavramları ile olan ilişkisini de etkiler. Çocukların en erken dönemlerden itibaren anlaşılmış, ihtiyaçlarının karşılanmış, yaptığı keşifler aileleri tarafından benzer bir hazla karşılanmış ve belli noktalarda sınırlar konuşmuş çocukların, öğrenmek ve düşünmek konusunda motive oldukları ve başarılı olmaya yatkın oldukları görülmektedir.

Öğrenmek Nasıl Eğlenceli Olur?

Çocuk hastalarla ilk çalışan psikanalist olan Melenie Klein,( 1932) her çocuğun dünyayı keşfetme arzusu ile doğduğunu, bu bilme dürtüsünün ilk etapta anneye duyulan merakla başlayıp, giderek diğer aile üyelerine, sosyal ilişkilerin doğasına ve dış dünyaya doğru genişlemesi ile, öğrenmenin temellerinin attıldığını belirtmiştir.
Bir diğer ünlü psikanalist Bion, öğrenmenin temellerinin anne-bebek arasındaki erken ilişkilerdeki etkileşimin doğasına bağlı olduğunu öngörmüştür. Buna göre, bebekler dünyaya geldiklerinde, dış dünya ve oradan gelen iletiler onlara tam bir koas olarak görünür ve bu kaotik dünyada ne yaşadıklarını, ne düşündüklerini anlamlandırmalarına yardımcı olmak üzere annelerine ihtiyaç duyarlar. Onların deneyimlerini, deneme yanılma yoluyla yeteri kadar iyi anlamaya çalışıp çocuklarına bu deneyimleri geri iletebilen anneler çocukların içinde bulundukları dünyayı daha iyi düşünmelerini ve böylece dış dünya hakkındaki deneyimleri daha iyi öğrenebilmelerini sağlar. Örneğin,çocuk acıktığında, hissettiği huzursuluğu annenin (ya da temel bakım verenin) anlayıp, bu huzursuzluğun sebebinin açlık olduğunu ona hissettirmesi ve onu doyurarak bu huzursuzluğunu gidermesi, çocuğun acıkmış olduğı için huzursuz hissettiği ve meme emdiği zaman doyduğundan dolayı bu huzursuzluktan kurtulduğu hissini öğrenmesini sağlar. Erken dönem ebeveyen- çocuk ilişkisinde ebeveynleri tarafından yeteri kadar anlaşılmış,ihtiyaçları karşılanmış çocuklar kendi bedenlerine ve dış dünyaya dair olumlu bir öğrenme ve keşfetme deneyimi yaşadıkları için öğrenmeye, bilmeye devam etmek isterler.

Çocuklar büyüdükçe dünyayı keşfetmektan giderek daha fazla haz almaya başlarlar. Çocuklar keşfettikleri her yeni deneyimi heyecanla ebeveyni ile ya da ona bakan kişi ile paylaşmak ister. Çocuğun yeni deneyimden aldığı zevk ile ebeyeynin yada öğretmenin onun bu öğrenmesinden aldığı zevkle uyuştuğu ölçüde çocuğun öğrenmeye, keşif yapmaya dair motivasyonu artacaktır.

Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı----
Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı—-

Kendini Sakinleştirebilme Yeteneği

Çocukların başarısını etkileyen bir diğer önemli faktör, çocukların kendilerini kontrol edebilme becerisine sahip olmalarıdır. Bu beceri, çocuğun aile ortamında, uygun görülmeyen davranışlarına konulan sınırları içselleştirmesi ile gelişir. Bu yüzden ailenin çocuğun davranışlarını makul şekillerde sınırlandırabilmesi, çocuğun gelen hayır cevaplarına uyum sağlayabilmesi, çocuğun kendini kontrol edebilme mekanizmasını geliştirir. Çocuklara anlaşılır ve tutarlı sınırlar koyuldukça çocuk kendisi için açılmış emniyetli alanda kendini güvende hissedecektir. Bu durum onun okul içinde de genel sınırlara uymasına, bedenini ve zihnini okulda kendisine açılmış sınırlı bir alanda tutbilmesine ve agresyonunu bastırbilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu sınırlarla çocuk bilişsel ve duygusal olarak kapasitesinin dış dünyayı ve kurallarını anlamlandırma konusunda yeterisiz kaldığını makul bir kabullenişle kavrayacaktır.Bu durum aynı zamanda çocuğun öğrendiklerinden haz alıp, henüz bilmediği bilgilerin olmasına tolerans geliştirme ve bilmediği konuları merak edip araştırma motivasyonuna katkı sağlayacaktır. Unutmayalım ki, öğrenmek, araştırma yapma kavramları “henüz bilmeme” konumuna tahammül etme becerisini gerektirir.

Bazı açılardan eksik kalan ya da uyuşmayan ihtiyaçlar çocuğun başarısını olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu nedenle bu başarsızlığın altındaki sebepleri bir uzman eşliğinde çocuk ve aile ile birlikte araştırmak ve çalışmak önemlidir.

Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı---
Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı—

Çocukların dünyaya ilk geldikleri zamanki hislerini belki bir çok yolun kesiştiği, çok işlek, oldukça gürültülü, yani bir çok farklı uyaranın yüksek düzeyde bir arada olduğu bir kavşağın ortasına bir anda düşünüce yaşanabilecek bir hislere benzetebiliriz. Çocuğun bu karmaşık ortamda sağlıklı bir şekilde yolunu bulbilmesi için önce nereye düştüğünü, bulunduğu yerin neye benzediğini, çıkan seslerin sebebini, neye yaradığını düşünebilmesi ve iyi bir yol gösterici ile bunları öğrenebilmesi gerekir. Sonra ise nasıl bir yoldan gitmesi konusunda desteğe ihtiyaç duyar. her yolu kullanabilir mi, yoksa bazı yollar tehlikeli midir? Peki hangi yol olan daha uygundur? Çocuğun bakım veren tarafından tehlikeli yollara girmesinin sınırlandırılmasına ve böylece yaşanabilecek olası travmatik deneyimlerden uzak durmasına ihtiyacı vardır. Bu olmadığı zaman, hangi yola gideceğini bulmak çok kafa karıştırıcı bir hal alır ve hangi yola gideceğini bilemediği için kavşağın ortasında dönüp durmaktan herhangi bir yoldan ilerleyemeyen bir çocuk hayal edebiliriz.

Okul başarısızlığının ve akedemik ilgilsizliğin beraberinde bir çok farklı sorunu getirdiği de hemen gözlemlenebiliyor. Örneğin, bazı başarısız çocukların fazlaca harektli, yerinde duramayan, “yaramaz” olduklarını, bazılarının ise, fazlaca içine kapanık, özgüvensiz oldukları hemen gözlemlenebiliyor.

İlgili Diğer Yazılar

Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Boşanma ve Psikolojik Etkileri

Ergen ve Ergenlik Dönemindeki Çatışmalar

Çocuk Çizimlerini Anlamak 

Çocukluk Çağı Depresyonu

Çocuk Terapisi ve Ergen Terapisi ve Danışmanlığı

Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısıyla Baş Etmek

Oyun Terapisi
Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı, Okul Başarısı, Çocuk okulda neden başarısız olur, en iyi Çocuk Psikoloğu, Ders problemi yaşayan çocuk, okulda sorun yaşayan öğrenci

16 YORUMLAR

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman terapistlerimizden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman terapistlerimizden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman terapistlerimizden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

 1. Çocuğumuzla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Çocuk psikoloğundan yardım alamak istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

Comments are closed.