Oyun Terapisi

Oyun Terapisi, Oyun Terapisti, Çocuk Terapisti, Çocuk Psikoloğu Moda Kadıköy, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti, Çocuk psikiyatristi, Çocuk Psikiyatrı, Çocuk Pedagogu, Pedagog

Oyun Terapisi: Neden?

Çocukların yaşadıkları bazı gündelik veya beklenmedik deneyimler, çocukları duygusal olarak zorlayabilir. Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi, gündelik yaşam olaylarından etkilenir ve bunun sonucunda çeşitli duygusal tepkiler verirler. Bundan dolayı çocukların okul başarısında, uyku düzeninde, iştahında değişimler olur. Çocuk terapistleri bu türlü durumlarda oyun terapisiyle çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları aşmalarında yardımcı olurlar.

Oyun Terapisi-
Oyun Terapisi-

Çocuk terapisinde en önemli terapi yöntemlerinden biri olan, oyun terapisi yaklaşımı çeşitli uyum, dörtü kontrol, fobi, dikkat sorunu gibi çeşitli psikolojik sorunlar yaşamakta olan çocukların ruhsal tedavisinde kullanılan bir psikolojik destek veya yardım tekniğidir. Yetişkin ve bireysel terapisinden temel farkı, oyuncakları ve oyunu, sözelleştirme kapasitesi henüz yetişkinler kadar gelişmemiş olan çocukların kendi ruhsal çatışmalarını ifade etmelerinde bir araç olarak kullanmalarını sağlamasıdır.

Oyun Terapisi
Oyun Terapisi

Oyun Terapisinin Sunduğu İmkanlar

Çocuklar, yetişkinlerden farklı olarak oyun yoluyla sözelleştiremedikleri duygu ve düşüncelerini ifade etme olanağı bulurlar. Terapist, diğer yetişkinlerden farklı olarak, çocuğun oyun terapisi yoluyla ifade ettiği ruhsal çatışmaları, psikolojik problemleri, arzu ve korkularını anlama yetkinliğine sahiptir. Öte yandan, terapist sadece çocuğun psikolojik yapılanmasını ve kişilik özelliklerini anlamakla kalmaz, çocuğa anlaşıldığı, istek ve ihtiyaçlarının görüldüğü, güvende olduğu duygularını yaşatacak müdahalelerde bulunur. Bunu, terapiyi sürdürdüğü oda, bu odada kullanılan oyuncaklar, terapinin saat ve gün bakımından sağladığı sabitlik, çocuğa yaklaşımı ve sözel müdahaleleri ile sağlar.

Bunlarla birlikte, çocuk terapistleri, oyunla çocuğun anlamakta veya ruhsal olarak sindirmekte zorlandığı ister boşanma, kayıp, yas veya anaokuluna başlama gibi mevcut veya geçmiş olumsuz deneyimi sindirmesine ve anlamasına yardımcı olurlar. Oyun terapisi, bu açıdan, sadece çocuğun yaşadığı psikolojik gerginliği veya çatışmayı dışa vurması veya iletmesini sağlamaz. Aynı zaman da, çocuğun yaşadığı ihmal veya suistimal gibi psikolojik travma deneyimlerinin onda bıraktığı ruhsal izleri çocuğun da anlamasını sağlar. Bu çocukta kendi psikolojik çatışmalarına dair bir içgörü yaratır.

Oyun Terapisi odasında kullanılan oyuncaklar belirli kriterler çerçevesinde özel olarak seçilir. Oyuncakların, çocuğun çeşitli ruhsal çatışmalarını, psikolojik meselelerini ifade etmesine olanak sağlayacak kadar çeşitlilikte ve nitelikte olmasına dikkat edilir. Aile ile işbirliği oyun terapisinin önemli gerekliliklerinden biridir. Terapiye gelmeyi ve sürdürmeyi kendi isteği ile sağlayamayacak durumda olan çocuğun ailesinin tedavide işbirliği sağlaması terapinin her aşamasında önem arz eder. Terapist çocukla yürüttüğü oyun terapisinin dışında, çocuğun oyun yoluyla ifade ettiği çatışmaları ve bunun aile dinamiği içindeki yeri bakımından ebeveynleri ya da bakım sağlayan kişileri bilgilendirir.

Oyun Terapisi--
Oyun Terapisi–

Bazı durumlarda, ek bir psikolojik destek alması için, aileyi bir çift ve aile terapisine veya gerekli gördüğü kişiyi bir bireysel terapiye yönlendirebilir. Böylece ebeveynler ya da bakım sağlayan kişiler terapi sürecin etkin birer üyesi olurlar. Bu yaklaşım, bu özellikleriyle, çocukların yaşadığı psikolojik sorunları tedavi etmek ve çocuğa mevcut ruhsal çatışmalarıyla baş etmesinde  psikolojik destek ve yardım sunan önemli çocuk terapisi yöntemidir. Bu yaklaşımda belli bir yaş sınırlaması yoktur. Çocuğun sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimi göz önünde tutularak her çocukla çalışılabilir.

İlgili Diğer Yazılar

Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Boşanma ve Psikolojik Etkileri

Çocuk Çizimlerini Anlamak 

Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısıyla Baş etmek

Çocukluk Çağı Depresyonu

Çocuk Terapisi ve Ergen Terapisi ve Danışmanlığı

Oyun Terapisi, Çocuk Psikolojisi, Ayrılık Kaygısı, Anaokulu Sorunları, en iyi Pedagog, tavsiye Çocuk Pedagogu, Çocuk Psikoloğu, Çocukların Psikolojik Sorunları, Saldırganlık Problemi, Çocuk Ruh Sağlığı

65 YORUMLAR

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman terapistlerimizden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman terapistlerimizden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman terapistlerimizden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman terapistlerimizden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman terapistlerimizden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman terapistlerimizden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman terapistlerimizden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk psikologlarımızdan destek alabilirsiniz

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk psikologlarımızdan destek alabilirsiniz

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

 1. Okulda çocuğum sorun yaşıyor. Öğretmeni bir çocuk psikoloğundan yardım almamızı istedi.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

 2. Çocuğumuzla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Çocuk psikoloğundan yardım alamak istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

 3. Okulda çocuğum sorun yaşıyor. Öğretmeni bir çocuk psikoloğundan yardım almamızı istedi.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

 4. Okulda çocuğum sorun yaşıyor. Öğretmeni bir çocuk psikoloğundan yardım almamızı istedi.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

 5. Okulda çocuğum sorun yaşıyor. Öğretmeni bir çocuk psikoloğundan yardım almamızı istedi.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

 6. Çocuğumuzla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Çocuk psikoloğundan yardım alamak istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

 7. Okulda çocuğum sorun yaşıyor. Öğretmeni bir çocuk psikoloğundan yardım almamızı istedi.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak oyun terapisi ve çocuk terapisi konusunda uzman çocuk terapistinden destek alabilirsiniz.

 8. Çocuğumuzla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Çocuk psikoloğundan yardım alamak istiyoruz.

Comments are closed.