TAKSİM Şube 
 MODA / Kadıköy Şube  Tel: 0 (212) 245 11 46 
Ana Sayfa Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuk & Ergen Terapisi Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuk ve Ergenlerde Ortaya Çıkan Psikolojik Sorunlar

Çocuk ve Ergenlerde Ortaya Çıkan Psikolojik Sorunlar

Çocuk ve Ergenlerde Ortaya Çıkan Psikolojik Sorunlar Çocuk ve Ergenlerde Ortaya Çıkan Psikolojik Sorunlar, Çocuk Terapisi, Çocuk Pedagogu, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti Moda, Çocuk Psikolojisi, Ergen Psikolojisi, Çocuk pedagogu Kadıköy, Çocuk Psikoloğu...
Çocuklarla Ölümü ve Yası Konuşmak

Çocuklarla Ölümü ve Yası Konuşmak

Ölüm bir çoğumuz için düşünmesi, konuşulması zor bir konudur. Biz yetişkinler için anlamlandırması bu kadar zor bir konu iken, çocuklarla bu konuyu paylaşmak haliyle daha zor bir hal alır. Durum böyle olunca, çocukların ölümle ilgili merakları, soruları yada olası bir kaybın çocuklarla paylaşılmasının sıklıkla geçiştirildiği gözlemlenmektedir.
Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Çocuk odaklı aile terapileri gerçek sorunu ve dolayısıyla çözümü, çocuğun dahil olduğu sistemin bütününde arar. Çocuk ailede veya dahil olduğu sistemde yaşanılan bir soruna dikkat çekmek amacı ile semptom taşıyıcı rolü üstlenebilir.
Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısıyla Başetmek

Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısıyla Başetmek

Sınav kaygısı bir kişinin gireceği sınava dair hissettiği yoğun endişe olarak tanımlanabilir. Bir sınavdan önce hemen hemen her insan az ya da orta düzeyde bir kaygı hissedebilir.
Ebeveyn Tutumları ve Sınır Koymak

Ebeveyn Tutumları ve Sınır Koyma

Ebeveyn Tutumları ve Sınır Koyma Çocukların ilk dönem sosyal gelişimleri ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarından oldukça fazla etkilenir. Bu konu ile ilgili yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. Anne ve babalarda, çocuklarını yetiştirme stillerinin, onların...
Çocukluk Çağı Depresyonu

Çocukluk Çağı Depresyonu

Yetişkinler gibi çocukların da çeşitli düzeylerde depresif belirtiler sergilediği dönemler vardır. Bu depresif belirtiler süre ve şiddeti bakımından değerlendirildiğinde klinik anlamda depresyon olarak nitelenebilecek karakterde görülebilir. Bu durumda, çocukluk çağı depresyonundan bahsedilir. Bu psikolojik durumun ortaya çıkmasında etkili olan çeşitli etkenler söz konusudur.
Çocuk Terapisi ve Ergen Terapisi ve Danışmanlığı

Çocuk Terapisi ve Ergen Terapisi ve Danışmanlığı

Yapılan araştırmalar, çocukluk döneminde alınan pskoterapi desteği ile, çocukların daha sağlıklı, başarılı ve kendine güvenen yetişkinler olarak hayatlarına devam ettiklerini göstermiştir. Peki çocuk psikoterapisi nedir?
Ergen ve Ergenlik Dönemindeki Çatışmalar

Ergen ve Ergenlik Dönemindeki Çatışmalar

Ergenlik çocukluk ile yetişkinlik arasında ince bir çizgide asılı duran bir yalnızlık dönemi gibidir. Ebeveynleri için ergen çocuklarını anlamak çok zordur. Ergenler, çevrelerindeki yetişkinlerin onları anlamadığından yakınsalar da aslında bu anlaşılmama durumu kendi içlerinde de yaşadığı ruhsal bir süreçtir. Ergen henüz kendini anlayamıyordur, kendi bedeninde olup biteni, duygularındaki değişimleri ve dönüşümleri anlamlandırmakta zorluk yaşıyordur.
Aile Sorunlarının Çocuğa Yansıması

Aile Sorunlarının Çocuğa Yansıması

Ailevi sorunlar kimi zaman çocuklara yansıyabilmekte ve çocuklarda bir takım sorunlara neden olabilmektedir. Ebeveynler arasında farklı aile yapıları, eşit olmayan görev dağılımı, değişim talebi, gerçek dışı beklentiler, duyguların zamanla değişmesi, iletişimsizlik ve işsizlik gibi nedenlerden kaynaklanabilen tartışmalar, aile fertlerinde görülebilen fizyolojik ya da psikolojik sorunlar, aile içi şiddet, boşanma gibi durumlarda ailevi sorunlardan bahsetmek mümkündür ve bu sorunlar aile içinde çatışmaya neden olabilirler.

Aile, Çocuk ve Okul Başarısı ve Başarısızlığı

Bir çok ailenin çocuklarına dair en öne çıkan hayallerinden biri, onların okulda başarılı olmasıdır. Özellikle günümüzde okul başarısına dair duyulan hassasiyetin giderek arttığını psikoterapi ve psikolojik danışmanlık merkezlerine gelen başvuruların önemli bir kısmının akademik başarısızlık, ders notlarının düşmesi, derslere ilgisizlik gibi konular olmasından görebiliyoruz.

Yeni Yazılar