Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başa Çıkma

Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başa Çıkma, Aile Terapisi, Aile TerapistiBoşanma Çift Terapisti, Aile Terapisti Kadıköy, Aile Sorunları, Aile Terapisi Moda,Babanın Ölümü, Annenin Ölümü, Psikolojik Destek, Aile Sorunlarını Çözmek
Aile üyelerinden birinin doğrudan (primary trauma) yaşadığı travmatik bir deneyim sonucu yaşadığı zorlukla ile aileler terapiye gelebilir. Ailenin hepsi travmatik olayı yaşamasa da, diğer aile üyeleri de bu olaydan etkilenirler.  Bundan dolayı, doğrudan travmaya maruz kalmamış ikincil travma (secondary trauma) yaşayan aile üyelerinin deneyimlerini de ele almak önemlidir. Ailede yaşanan travmatik bir olayın bütün aile üyelerini etkiler. Bu yaklaşım terapistin travma tedavisini bireyden alıp aile sistemi içinde birbirini etkileyen davranış, düşünce ve duygu kalıplarını görmesini sağlar.

Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başa çıkma--
Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başa çıkma–

Aile Terapisi ve Travma Yaşamış Aileye Yaklaşım

Döngüsel sorular ile travmatik yaşantının aile sistemi içinde ailenin her üyesi üzerindeki etkisini ve sonuçlarını anlamaya yardımcı olur. Travmayı yaşan birey de ailenin diğer üyeleri de terapide yaşadıkları travmatik olayla ilgili nasıl baş edecekleri ile ilgili korku, çaresizlik gibi duygulara bağlı olarak bilişsel, davranışsal ve ilişkisel problemler yaşarlar. Bazı danışanlar travmatik olay ile baş etmeye çalışırken bu sorunların çıktığının farkında iken bazıları farkında olmadan terapiye gelirler. Terapistin sorumluluğu danışanın sunduğu problemi değerlendirmek , geçmiş ve mevcut durumdaki travmatik olaylarla ilgili şikayetler olduğunda bunların farkında olmak.

Aileyle Travma Nasıl Çalışılır?

Aile ile çalışırken travmayı çözümleme aşamaları bireysel terapidekine benzerlikler gösterir. Travmatik aileler ile çalışırken aile terapisinin terapötik modeli Figley’in güçlendirme (Empowerment Model) ve Minuchin’in Yapısal Aile modelinin entegre edilen modelidir. Figleyin çalışma modelinde travmatik deneyimi yeniden anlatmalarını teşvik ederken ilk yapılan şey terapide güçlü bir terapötik işbirliği kurmaktır. Duyguları tanımlamak, bilişsel ve duygusal tepkileri üzerinde düşünmeye teşvik eder. Sonrasında birlikte olayı anlamlandırmak ve tüm aile bireyleri üzerindeki etkisini anlamayı hedefler. Yapısal Aile modelinde “ aile yapısında herhangi bir değişim tüm ailenin dünyaya bakışını algılamasını etkilediği gibi dünyada ki her değişimin de aile yapısını etkileyeceği” fikri temel alınır. Bu birleşik model pek çok meselenin de ele alınmasını sağlar. Travmatik yaşantılarda aile yapısında çeşitli bozulmalar olabilir örneğin travma yaşayan çocuğun annesi daha fazla koruma güdüsü ile sorumluluğu almak isterken baba kendini dışarıda kalmış hissedebilir. terapist fonksiyonel olmayan paternleri , bozulmuş yapılara da müdahale eder böylelikle alternatif çözümler bulmaları için yeni yollar da sunar.

Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başa çıkma----
Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başa çıkma—-

Ailenin Güvende Hissetmesi

Terapide danışanların kendini güvende hissedebileceği bir alan oluşturmak en önemli konulardan biridir. Terapistin danışanların aşırı uyarılmışlık, yineliyici düşünceler, kısıtlı duygulanım, dissosiye ve regresyon gibi travma sonrası görülebilecek semptomları tanımlayabilmesi önemlidir. Ailenin kendini güvende hissettiği, korku ve dehşet gibi duygulardan kaçınmasını sağlayan hemostasik dengeyi nasıl kurduklarını anlamak önemlidir. Üçgenleşme, enmeshment, aşırı korumacı tutum, sınırlar veya rol değişiklikleri başarısız çözümlerdir. ailenin yeniden düzen, güven ve kontrol duyusunu arttırmak için aile organizasyonunda nasıl bir değişime girdiğini görmek için yapısal aile terapisi modeli oldukça yararlı bir perspektif sunar.

Çiftler Arası ilişkiye ve Çocuklara Etkileri

Eş sistemi ailenin yaşadığı travmatik olaydan etkilenir. Bu durumda eşlerden biri travma meselesi ile baş ederken daha fazla sorumluluk aldığını ve yalnız bırakıldığına dair öfkeyi dile getirebilir. Büyük kardeş daha fazla ebeveyn sorumluluğunu üstlendiğine dair kızgınlığını ya da eşlerden biri travmaya doğrudan uğrayan çocuk ile diğer ebeveyn arasındaki aşırı yakın ilişki sebebiyle kendini çok fazla dışarıda kalmış olmanın öfkesini taşıyor olabilir.

Aile Terapisti ve Terapide Öfkenin Dile Gelmesi

Terapide, yaşanılan öfke duygusunu ve başka dile gelmeyen duyguları anlatmaya imkan bulmak danışanların birbirlerine güven duygusunu ve terapide güvende hissetmeyi sağlayacaktır.  Böylelikle, ailenin de bu güvenli çevre içinde meselelerini ele almalarını kolaylaştıracak bir zemin oluşturacaktır.

Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başla Çıkma
Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başla Çıkma

Aile Terapisinde İşbirliğinin Oluşturulması ve Aile Terapistinin Tutumu

Figley’in modelinde terapistin ilk yapması gereken terapötik işbirliği için tarafsız olmasıdır. Her bir aile üyesine yeterli süre ayırmalıdır. Ailenin açığa vurduğu üzüntü, korku veya güvensizlik gibi tüm duyguları onaylamalıdır. Her bir aile üyesiyle ile iletişim halinde olmak, aile sistemi içinde mesafe veya hiyerarşiyi koruyan yapıları sürdürmelidir. Özellikle travmayı doğrudan yaşayan danışanın güven sorunu karşısında sabırlı davranmak, ailenin hızı ile gitmek ve travmatik olayın detaylarını anlatması için aceleci ve müdahaleci olmamak önemlidir. Ailenin, terapistin onları anladığını, onlar için ve onlarla birlikte onların hızı ile çalıştığını bilmesi önemlidir.

Travma Mağduru Aileye Terapini Sunduğu İmkanlar

Bu yaklaşım ailenin farklı alternatifler bulmaları için yeterli güvenli zemini sağlamaya ve bu güvenli zeminde alışıldık olmayanı denemeye ve değişimi sağlacaktır. Her bir aile üyesinin sözü kesilmeden düşüncelerini ve hissettikleni anlatması için ortam sağlamak gerekir. Terapist danışanlardan birinin ailede olan bir çatışmayı, anlaşmazlığı ya da stresörlerden bahsedilirken gösterebileceği regrese veya dissosiye davranışlar karşısında danışana yeterince özen göstermelidir. Stresörlerden bahsedildiğinde ailenin daha önceki başa çıkma davranışları sorulur. Terapinin hedefleri konuşulmalıdır ve yeteri düzeyde bir iyimserlik sunulmalıdır.

Terapide Süreç ve ilerleme

İkinci aşamada getirilen sorun genel hatlarıla ortaya konur. Bu aşamada herkesin kendisini ifade edebileceği yeni bir iletişim şekli (anlama,kabul ve travma ile ilgili sonuçları tanımlaya bilme) geliştirilir. Aile için çok zor bir deneyim olduğunun ve aşırı duygusal tepkilerin (suçlanma gibi) ortaya çıkabileceğinin farkında olmak gerekir. Ailenin tüm hikayeyi anlatması için teşvik edici olunur. “Ne oldu olay esnasında veya sonrasında en üzücü an neydi?” gibi sorularla tüm aile üyeleri (altı yaş ve üstü çocuklar) hikayeyi anlatmaya davet edilmelidir. Ailede gözlemlenen yapı (hiyerarşi korunmalı,ebeveyn otoritesi) korunmalıdır. Duyulduğunu hissetmek ve onaylanmak aile üyelerini yakınlaştıran atmosferi yaratacaktır.

Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başa çıkma---
Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başa çıkma—

Sonuçlandırma ve Yeniden Değerlendirme

Terapi süreci içinde yeniden değerlendirme yapılır. Anlaşılmayan veya terapide ortaya çıkan meseleler daha netleşsin diye terapiste getirilen sorunu yeniden işlenerek aileye geri verir. Burada amaç sorunu bir çerçeve içine oturtmaktır. Aile üyelerinin, tartışma anında, diğerinin ne düşündüğüne ve hissedeceğine de önem vermesi sağlanır. Terapistin yüzleştirmeleri ile aile üyeleri arasında anlaşma sağlanır bu aşamada. Sonraki aşamada herbir aile üyesinin çözüm bulma yolları bulmasına teşvik edici olunur. Sorunla karşılaştıklarında hangi kaynakları kullanacaklarını, yeni çözüm bulma yolarını fark etmesini sağlayarak kendilerini güçlü hissetmesi desteklenir. Aile Terapisti bu süreçlerle travmatik olayla sarsılmış aileye yardımcı olabilir.

İlgili Diğer Yazılar

Bağlanma Stilleri ve Çift ilişkisine Etkileri

İlişki Sorunları ve İlişki Sorunlarıyla Başa Çıkma Yolları

Boşanma ve Ayrılık ve Psikolojik Etkileri

Çiftlerin Kavga Etme Nedenleri

Evlilik Terapisi

Evlilik Terapisi Yöntemleri ve İlişki Sorunları

Çift Terapisi ve Çift ilişkisine Faydaları

Aile & Çift ve Evlilik Terapisi Yöntemleri

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Kısırlık ve Psikolojik Faktörler

Aile Terapisi ve Çift / Evlilik Danışmanlığı
Aile Terapisti ve Ailede Travmayla Başa Çıkma, Aile Terapisi, Aile TerapistiBoşanma Çift Terapisti, Aile Terapisti Kadıköy, Aile Sorunları, Aile Terapisi Moda,Babanın Ölümü, Annenin Ölümü, Psikolojik Destek, Aile Sorunlarını Çözmek

160 YORUMLAR

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik öncesi danışmanlık konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 1. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 2. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 3. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 4. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 5. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 6. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 7. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik öncesi danışmanlık ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir çift terapistinden destek alabilirsiniz.

 8. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 9. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 10. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 11. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 12. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 13. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 14. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 15. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 16. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 17. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 18. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 19. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik öncesi danışmanlık ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik öncesi danışmanlık ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz

 20. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 21. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik öncesi danışmanlık ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 22. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 23. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 24. Evlilik öncesi danışmanlık almak istiyoruz bununla ilgili ne yapabiliriz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 25. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

 26. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

 27. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

 28. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

 29. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

 30. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik öncesi danışmanlık ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 31. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 32. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 33. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 34. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 35. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 36. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 37. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 38. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 39. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 40. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 41. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 42. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

 43. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

 44. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 45. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 46. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 47. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 48. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 49. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 50. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 51. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 52. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 53. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 54. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 55. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 56. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 57. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

Comments are closed.