Kayıp, Yas ve Aile

Kayıp, Yas ve Aile, Evlilik Terapisti, Evlilik Terapisi, Evlilik Terapisti Anadolu Yakası, Psikolog Moda, Psikolog Kadıköy, Yas, İlişki Psikoloğu Ailedeki Birinin Ölümü, Çift Terapisti Beyoğlu, İlişki Terapisi, Evlilik Terapisti Kadıköy

Kayıp, yas ve aile üyelerinin buna verdiği tepki çoğu zaman farklı aile içi çatışmalara ve psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Bunda kayıbın yakınlık derecesi ve aile üyelerinin yasla başa çıkabilme biçimleriyle bağlantılıdır. Kaybı ve yası anlamlandırmak geçmiş kayıp ve yas deneyimlerinin nasıl yaşandığını da bağlıdır.

Aileden bir çocuğun kaybı

Kayıp, yas sürecindeki çift için çocuğun kaybı çocuk kaç yaşında olursa olsun hiç kuşkusuz en ağır travmatik yaşantılardan biridir. Çocuğun kaybı aniden olmuşsa ve çiftin kendini hazırlamasına yetecek süre yoksa bu süreç daha şiddetli yaşanabilir. Ebeveynliğin temel fonksiyonlarından biri ailenin bütün olarak devamını sağlamak ve çocuklarını korumaktır. Her ebeveyn çocuklarının kendilerinden önce ölebileceği gerçeğinden uzak yaşar ve çocuğun kaybı ile beraber beklenmedik acı ile karşı karşıya kalırlar. Çocuğun kaybı çift ilişkisi üzerinde olumsuz duygusal etkiler bırakır. Her bir çiftin yas dinamikleri birbirinden farklı olabilir.

Kayıp, Yas ve Aile
Kayıp, Yas ve Aile

Çocuk kaybının çiftlere ve çift ilişkisine etkileri

Ebeveynlerin, bir çift olarak yas süreci ile nasıl baş ettikleri önemlidir. Araştırmalar kayıp yaşayan çiftlerin çocuklarının ölümünün anlamı hakkında konuşmakta güçlük yaşadıkları, her bir eşin kendini izole ederek yasını yaşadığı, çiftlerin duygularını birbirleri ile paylaşmadıkları, birbirlerinden destek almadıkları belirtilmiştir. Pek çok çift için çocuğun kaybını düşünmek, konuşmak ve paylaşmak dayanılmaz derecede acı vericidir. Kayıpla beraber sıklıkla çift kendi ebeleyenlik becerilerini sorgulamaya başlar. Çiftler çocuğa gerekli bakımı sağlayamadıklarını veya koruyamadıklarını düşünerek yoğun suçluluk duygusu yaşarlar. Çift hem ayrı ayrı kayıpla ilgili yaşadığı yoğun acıyla ve suçluluk duygusuyla baş etmeye çalışırken bir yandan da kaybın çift olarak ilişkilerine olan etkileri ile baş etmek zorunda kalırlar. Çocuğun kaybı ile beraber hem eş hem de ebeveyn rollerinde değişim yaşanır. Evliliklerini ve birbirlerini nasıl gördüklerini sorgular hale gelirler. Yaşanan bu kayıpla birlikte, karşısındakinin eş mi, ebeveyn mi, bakıcısı mı, koruyucusu mu olup olmadığını sorgulamaya başlarlar. Eşlerden biri kendini izole ederek yasla baş etmeye çalışırken bu diğer eş tarafından reddedilme ve üzüntüsü ile yalnız bırakılma duygusuna yol açabilir.

Çocuk Kaybının Çift ilişkisine Etkisi ve Başa Etmek

Kayıp, Yas ve Aile, Evlilik Terapisti Anadolu Yakası, Evlilik Terapisti Anadolu Yakası, Çift Terapisi, Evlilik Psikoloğu, Çift Psikoloğu, Evlilik Terapisti, Çift Terapisti, İlişki Sorunları, Psikolog, Boşanma, Evlilik Sorunları, Evlilik Terapisti

Çocuk kayıbının çiftler açısından anlamı

Yası tutulan çocuğun önceki dönemlerde ebeveynleri ile kurduğu ilişki ve roller de etkendir. Örneğin anne çocuğu ile yakın ve çatışmalı bir ilişkisi varsa çocuğun kaybı ile beraber suçluluk duyguları, babaya nazaran, daha fazla ortaya çıkabilir. Kadınların ve erkelerin yas süreçlerinde gösterdiği tepkilerde de farklılık vardır erkekler toplumsal rolün onlara yüklediği “güçlü” ol mesajı sebebiyle duygularını göstermez, kendilerini bırakmaz ve yaşadıklarını paylaşmaktan çekinirler. Kadınlar ise daha açık şekilde sözel olarak duygularını yansıtabilirler. Özellikle erkekler dikkatlerini dağıtmak ve yas duygularından uzaklaşmak için hobi edinebilirler. Kadın ve erklerin yas süreci ile baş etme şekillerindeki farklılıklar eşler tarafından yanlış yorumlanabilir. Eşlerin yaşadıkları duyguları birbirlerine açık şekilde ifade ediyor olabilmeleri, birlikte ağlayabilmeleri, birbirlerini dinleyebilmeleri önemlidir.

Kayıp ve yas ile başa çıkmak ve kuşaklar arası miras 

Özellikle bir önceki kuşağın kayıp ve yas duyguları ile nasıl baş ettikleri eşlerin baş etme şekillerini doğrudan etkiler. Bir önceki kuşaklardan aktarılan özdeşimsel mirastır üzerinden kendi yas süreçlerini anlamlandırırlar. Çiftler geçmiş yas deneyimleriyle mevcut yası anlamaya ve yaşamaya çalışırlar.

Duygu ve deneyim paylaşımının önemi

Çocuğun mezarına düzenli yapılan ziyaret duygularını ifade edebilecekleri bir alan sağladığı gibi çift olduklarını hatırlatan bir ritüeldir. Çiftin birlikte yapacağı ekinlikler (yürüyüş, hobi edinme) ya da varsa diğer çocuğun bakımı ile birlikte ilgilenmek tekrar çift olduklarını hatırlatan şeylerdir. Eşlerin birbirinin ihtiyacına duyarlı olması, ötekinin sınırlılıklarının da olabileceği düşüncesi ile hareket etmesi çift ilişkisinin işlevsel şekilde devam etmesinde önemli rol oynar. Kayıp, yas bu açıdan çok yönlü şekilde ele alınmalıdır.

Kaybın inkarı ve etkileri

Sistemik perspektiften bakıldığında ailede herhangi birinin kaybı ebeveynleri, çocuğu, kardeşi ya da daha geniş eksende tüm aileyi etkilemektedir. Geçmişte yaşanan veya konuşulmayan kayıplar sonraki kuşaklarda bir hayalet gibi etkisini gösterir. Sağlıklı aile sisteminde kayıp, yas kabul edilir. Tüm aile yaşanan kayıp ile yüzleşmek zorundadır ancak ani ölümlerde inkar sıklıkla rastlanır ve kabul etme süreci uzayabilir. Yaşamı tehdit eden bir durumda aile önce muhtemel kayıp duygusu ile ilgili korku yaşar sonra daha yüksek olasılığı ve en sonunda kayıp gerçeği ile yüzleşmek durumundadır. Cenaze ritüelleri yaşanan kaybı kabullenmede, destek mekanizmalarını sağlamada, üzüntüyü paylaşmada önemli destekleyici özelliğe sahiptir. Ailenin birbirleri ile kurduğu iletişim şekli bu süreçte nasıl edeceklerini etkiler, birinin göstereceği aşırı tepkiye karşı toleranslı olmak gereklidir. Aile üyelerinden birinin kaybı ailedeki dengeleri, bütünlüğü bozar.

Ailede kayıbı çalışırken dikkat edilmesi gereken konular

Kayıp, yas ile yüzleşme sadece aile üyelerinin tek başlarına yas süreçleri ile nasıl baş ettikleri değil; tüm ailenin neyi yapabildiği veya yapamadığı şeklinde ele alınmalıdır. Ailenin yas ile yaşama şekilleri, nasıl baş ettikleri ailedeki her bir bireyin bunu nasıl ele aldığını da etkiler. Bu sebeple terapist yas aileleri ile çalışırken her ailenin kültürel ve inanç yapısı ve buna bağlı olarak aktiviteleri ve yas ritüellerinin farklı olabileceği göz önünde bulundurmalıdır. Ailenin hızına göre hareket etmeli, zorlukla mücadele etmede sahip olduğu kaynakları ve aile bağlarını güçlendirmelidir.

İlgili Diğer Yazılar

Boşanma, Ayrılık ve Psikolojik Etkileri

Kısırılıkta Psikolojik Faktörler ve Terapi

Evlilik Terapisi Yöntemleri ve İlişki Sorunları

Aile ve Çift Terapisi ve İlişki Danışmanlığı

Evlilik Terapisi

İlişki Sorunları ve İlişki Sorunlarıyla Başa Çıkma 

Kayıp, Yas ve Aile, Evlilik Terapisti, Evlilik Terapisi, Evlilik Terapisti Anadolu Yakası, Psikolog Moda, Psikolog Kadıköy, Yas, İlişki Psikoloğu Ailedeki Birinin Ölümü, Çift Terapisti Beyoğlu, İlişki Terapisi, Evlilik Terapisti Kadıköy

97 YORUMLAR

 1. Eşimle sürekli kavga ediyoruz. Bu konuda bize nasıl yardımcı olabilirsiniz?

 2. Eşimle sürekli kavga ediyoruz. Bu konuda bize nasıl yardımcı olabilirsiniz?

 3. Evlilik danışmanından evliliğimizdeki sorunlarla ilgili uzman yardımı almak istiyoruz.

 4. Evlilik danışmanından evliliğimizdeki sorunlarla ilgili uzman yardımı almak istiyoruz.

  • Merkezimizi telefonla arayarak bir uzman evlilik terapistinden evlilik terapisi desteği alabilirsiniz.

  • Merkezimizi telefonla arayarak bir uzman evlilik terapistinden evlilik terapisi desteği alabilirsiniz.

 5. Evlilik danışmanından evliliğimizdeki sorunlarla ilgili uzman yardımı almak istiyoruz.

  • Merkezimizi telefonla arayarak bir uzman evlilik terapistinden evlilik terapisi desteği alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik öncesi danışmanlık konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 6. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 7. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 8. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 9. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 10. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 11. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 12. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik öncesi danışmanlık konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik öncesi danışmanlık konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 13. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik öncesi danışmanlık konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik öncesi danışmanlık konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik öncesi danışmanlık konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 14. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

 15. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz

 16. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 17. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 18. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 19. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 20. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik öncesi danışmanlık ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir çift terapistinden destek alabilirsiniz.

 21. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 22. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik öncesi danışmanlık ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir çift terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 23. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 24. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 25. Evliliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Boşanmak üzereyiz. Bir evlilik terapistinden yardım alabilir miyiz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 26. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 27. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 28. Eşimle ilişkimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

 29. ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ilişki danışmanından yardım istiyoruz.

  • Merkezimize başvurarak evlilik terapisi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.

Comments are closed.