Ekibimiz

Cengiz Sav
Psikolog, Psikoterapist

Terapist Cengiz Sav
Terapist Cengiz Sav

Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümünden psikolog ünvanıyla mezun olmuştur. Eğitimine Avusturya’da Salzburg Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde devam etmiştir.  İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji ve Kocaeli Üniversitesi Ruhsal Travma Yüksek Lisans programlarında tez aşamasındadır. 2003 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurum ve kuruluşlarda psikoterapi ve psikolojik yardım ve destek hizmetleri vermektedir. Psikoterapist ve süpervizör olarak, Lunar Psikoterapi Merkezi’nde çift, çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Psike İstanbul üyesidir. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) denetiminde psikanaliz eğitimine devam etmektedir. Lunar Psikoterapi Merkezi’nin kurucusu ve merkez koordinatörüdür.

Barış Özgen Şensoy
Klinik Psikolog, Psikoterapist

Psikoloji lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Okul öncesi eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon ve sosyal hizmet kurumlarında psikolog olarak çalışmıştır. Bu kurumlarda, çocuk, ergen ve yaşlılarla psikolojik değerlendirme yapmış, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde ve Klinik Psikoloji yüksek lisans programında çalışmaya devam etmektedir. Çeşitli yazıları yayınlamış, çeşitli kurumlarda eğitim çalışmaları ve konuşmalar yapmıştır. Kurucularından olduğu Lunar Psikoterapi’de, yetişkin ve çocuklarla psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Deniz Coşan
Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist
MSc, MA

Deniz Coşan
Deniz Coşan

Psikoloji ve Sosyoloji çift anadal lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, Danışmanlık Psikolojisi yüksek lisans eğitimini Keele Üniversitesi/İngiltere’de tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini “Türkiye’de Psikoterapi Algısı” üzerine yazmıştır. Daha sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programını bitirmiştir. İngiltere ve Türkiye’de tıp merkezi, psikiyatri merkezi ve danışmanlık merkezlerinde psikoterapist olarak çalışmış ve çeşitli üniversitelerde klinik psikoloji alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermiştir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde çalışmalarını sunmuştur.   Lunar Psikoterapi Merkezi’nde çift, çocuk, ergen ve yetişkinlerle Türkçe ve İngilizce psikoterapi çalışmaları yapmaktadır.

Deniz Ağar
Klinik Psikolog, Psikoterapist

Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tez aşamasındadır. Arel Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar çeşitli kurum ve STK’larda farklı gelişenlerle ve aileleriyle çalışmış, psikolojik değerlendirme ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Ruh sağlığı alanında çeşitli projelerde görev almıştır. Hastane ve özel merkezlerde psikoterapi çalışmaları yürütmüş ve halen Lunar Psikoterapi Merkezi’nde yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Gülnur Takış
Uzman Psikolog, Çocuk ve Ergen Psikoterapisti

gulnur-takis-psikolog-lunar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardın-dan Gelişim Psikolojisi yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Çocuk Ergen alt dalında tez aşamasındadır. Rorshcach ve Projektif testler derneğinden “Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi” ve “CAT ve Rorschach Testi ile Çocuğun Ruhsal Değerlendirmesi” eğitimlerini tamamlamıştır. Projektif testler özel-likle de çocuklarda ruhsal İşleyişin değerlendirilmesinde resim çizimlerinin kullanılması özel ilgili alanıdır. Bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Türk Psikologlar derneğinden WISC-IV zeka testi uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Çeşitli Ana Çocuk Ruh Sağlığı kurumlarında psikolog olarak çalışmıştır. Bu merkezlerde çocuk ergen ve aileleri ile çalışmış, psikolojik değerlendirme ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca Çocuk ve Ergenlere yönelik çeşitli projelerin yazımında ve uygulanmasında görev almıştır. Eğitimine İstanbul Çocuk Ergen Psikoanalitik Psikoterapiler derneğinin psikoterapi eğitim programı ile devam etmektedir. Lunar Psikoterapi Merkezinde çocuk ve ergenler ile psikoterapi yapmaktadır.

Selin Kitiş
Psikolog, Psikoterapist, Oyun Terapisti

Selin Kitiş Psikolog, Oyun Terapisti
Selin Kitiş Psikolog, Oyun Terapisti

Psikoloji lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı çocuk-ergen alt dalında tez aşamasındadır. Tezini, koruyucu aileler ve çocukları arasındaki bağlanmayı ve iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen bir müdahale programı üzerine yazmaktadır. Yüksek lisans kapsamında Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikolog olarak çalışmanın yanı sıra özel bir danışmanlık merkezinde görev almıştır. Bu kurumlarda çocuk, ergen ve ailelerine psikolojik değerlendirme, bireysel oyun terapisi ve bireysel psikoterapi hizmeti vermiştir. Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda Psikanalitik Oyun Terapisi Araştırma ekibinde yer almaktadır. Aynı zamanda, Koruncuk Vakfı tarafından yürütülen devlet koruması altındaki çocuklar ile ilgili bir projede çocuk ve ergenlere psikolojik destek sağlamaktadır. Lunar Psikoterapi Merkezi’nde çocuk ve ergenlerle oyun terapisi ve psikoterapi çalışmaları yapmaktadır.