Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Psikolojik Testler, Psikolojik Değerlendirme, Psikolog, Moda Psikolog, Psikolojik Sorun, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Şişli Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık, Terapist

Psikolojik Testler

Projektif Testler

Projektif testlerde, testi alan kişiye belirsiz bir uyaran verilir ve kişinin bu uyarana verdiği tepkilerin değerlendirmesini içerir. Uyaran belirsiz olduğu için, kişinin tepkisinin kendi öznel deneyiminin önemli bir kısmını dışavuracağını varsayar. Bununla beraber, günümüzde projektif testler aracılığıyla kişilerin zihinlerini organize etmesine ve karakter özelliklerine dair önemli bilgilere de erişilmektedir.

Psikolojik Testler
Psikolojik Testler

Projektif testlerden, özellikle pre-psikotik durumların değerlendirilmesinde, ilişkisel sorunlara dair bilgi edinilmesinde, intihar riskinin ve diğer kriz durumlarının gözden geçirilmesinde, somatizasyon sorunlarına dair öznel bilgi edinilmesinde, karakter analizlerinin desteklenmesinde yararlanılabilir.

Psikolojik Testler--
Psikolojik Testler–

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi (Exner ve Analitik Yorumlu)

Dünyada psikolojik değerlendirme, teşhis ve tanıda en çok kullanılan projektif testlerin başında gelmektedir. Rorschach, dört yaş ve üstüne uygulanabilmektedir. Bu testin temel amacı kişinin kişilik organizasyonu ve duygusal süreçleri hakkında bilgi edinmektir. Rorschach, kişinin çevreye ve kendisine olan ilgisi, duygusal ve zihinsel işleyişi hakkında çok detaylı bir bilgi sunar. Düşünsel süreçler ve buna eşlik eden duygusal süreçler hakkında bilgiye ulaşmayı mümkün kılar. Temel sorunların ne olduğu ve bu sorunların kaynağı ve bunlarla başa çıkmak için, kişinin başvurduğu mekanizmaları ortaya koyar.

Tematik Algı Testi (TAT)

Tematik Algı Testi, teşhis ve tanıda kullanılan bir testtir. Kişinin temel çatışmaları ve sorunları hakkında bilgi sunan projektif bir testtir. Duruma göre on dört yaş ve üstüne uygulanabilir. Kişinin yaşadığı bu sorunlarla başa çıkma biçimleri hakkında bilgi sağlar. Kişinin gözlem yapabilme kapasitesi, düşünme biçimi, tutumları, bazı durumlara verdiği duygusal tepkilerle ilgili bilgi verir.

Çocuklar için Tematik Algı Testi (CAT)

Çocuklar için Tematik Algı Testi,çocukların psikolojik değerlendirmesinde, teşhis ve tanıda kullanılan projektif bir testtir. Kişinin temel çatışmaları ve sorunları hakkında bilgi sunar. Kişinin yaşadığı bu sorunlarla başa çıkma biçimleri üzerine bilgi sağlar. Kişinin gözlem yapabilme kapasitesi, düşünme biçimi, tutumları,  duygusal tepkileriyle ilgili bilgi verir.

Adam Çiz Testi (The Human Figure Drawing)

Kişilik değerlendirmesinde çok sık kullanılan projektif bir testtir. Bilişsel yetenekleri, kendilik algısı ve diğer kişilere yönelik algı hakkında bilgi verir. Kişiler arası süreçlerde yaşanan sorunların anlaşılmasını kolaylaştırır.

Psikolojik Testler-
Psikolojik Testler-

Değerlendirme, tanı ve tedavide yararlanılabilecek diğer psikolojik testler

Psikoterapist, Psikoterapist Kadıköy, Psikolog, Psikolog Moda, Terapist, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Şişli Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık, Terapist

MMPI

Türkiye standardizasyonu yapılmış bir kişilik testidir. Genel psikopatolojik durum ve kişilik organizasyonu hakkında bilgi sunar. Kişinin uyum kapasitesi, davranış biçimi, kişilik yapısı hakkında bilgi verir.

Bender-Gestalt

Yetişkinlerde ve çocuklarda, görsel motor işlevselliği ve görsel algılama becerisini değerlendiren bir testtir.  Görsel algıdaki olgunluğu ve bütünleştirebilme becerisini, bazı durumlara karşı verilen duygusal ve bilişsel tepkilerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Özellikle bazı beyin hasarlarını ve sinir sistemi olgunluğunu değerlendirmekte sıklıkla kullanılan bir testtir.

WAIS Yetişkinler için Zeka Testi

Kişinin sözel ve performans yeteneklerini ölçen objektif bir testtir. 16-89 yaş arasına uygulanabilir. Türkiye standardizasyonu mevcut değildir.  Bilişsel kapasitenin farklı bileşenleri çok geniş bilgi verir.

WISC-R Çocuklar için Zeka Testi

Çocukların sözel ve performans yeteneklerini ölçen objektif bir testtir. Çocukların bilişsel yetilerini ve bu bilişsel yetileri uygun şekilde kullanmak için gerekli olan duygusal kapasiteyle ilgili bilgi veren bir ölçüm aracıdır.

Psikolojik Testler---
Psikolojik Testler—

Test Yönlendirmesi verirken dikkat edilmesi gereken bazı konular ve kavramlar:

Yönlendirme Sorusu:

Teste yönlendiren uzmanın amacını içerir. Bu açık ve anlaşılır bir şekilde yazıldığı takdirde testin amaca hizmet etme olasılığı artar. Bunun yanında hangi testlerin yapılması istendiği de belirtilmelidir. Mutlaka yönlendirme sorusunu yazılı veya sözlü bir şekilde test uygulayacak uzmana ulaştırınız. Bunun için merkezimizdeki ilgili kişiye telefon açabilir veya test yapılacak kişinin bilgilerini vererek e-mail atabilirsiniz.

Bütünleşik Rapor:

İster kişilik ve psikolojik değerlendirmede ister teşhis ve tanıda dünyada temel eğilim bilgi edinilmek istenen alanla ilgili farklı testlerden oluşan bir test bataryası uygulamaktır. Bu alınan verilerin güvenirliğini artırır. Bu bağlamda, sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için bir test uygulamak yerine, üç dört testten oluşan bir test bataryası uygulamak tavsiye edilir.

Yetişkinler için tavsiye edilen test bataryası:Rorschach+MMPI+WAIS+TAT+FigureDrawing

*Özellikle görsel algıyla ilgili bir şüphe varsa, Bender-Gestalt’ın bu bataryaya eklenmesi tavsiye edilir.

Çocuklar için tavsiye edilen test bataryası: Rorschach+WISC-R+CAT+FigureDrawing

*Özellikle görsel algıyla ilgili bir şüphe varsa, Bender-Gestalt’ın bu bataryaya eklenmesi tavsiye edilir.

Önemli Notlar:

*Eğer hangi testi uygulayacağınız konusunda tam olarak karar vermekte sorun yaşıyorsanız, uzmanımızdan yardım alabilirsiniz.

*Herhangi bir uzman yönlendirmesi olmadan test uygulaması yapılmamaktadır.

*Test sonuçları sözel olarak testi alan kişiye verilir. Yazılı rapor yalnızca uzmana gönderilir.

İlgili Diğer Yazılar

Psikolojik Değerlendirme Testleri

Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri

Terapinin Faydaları

Psikolojik Testler, Psikolojik Değerlendirme, Psikolog, Moda Psikolog, Psikolojik Sorun, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Şişli Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık, Terapist