Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi, Psikoloji, Film Analizi, Film Yorumları, Filmlerin Psikanalitik Yorumları,  Psikolog Kadıköy, Evlilik Terapisti Moda, Çift Psikoloğu Şişli, Psikolog Moda, Evlilik Terapisti Avrupa Yakası, Psikanaliz, Uygulamalı Psikanaliz

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi

Psikanaliz, Freud tarafından nevrozun tedavisi olarak ortaya çıkarılsa da zamanla zihinsel işleyişin incelenmesi için temel bir psikolojik materyal haline geldi. Psikanaliz, bir tedavi biçimi olmasının yanı sıra bir bakış açısı olarak diğer disiplinlerle iç içe kullanılmaya başlandı. Modern psikanaliz bilimi de nöroloji, genetik, kognitif psikoloji ve varoluşsal psikoloji gibi diğer bilimlerdeki gelişmeleri alanına dahil etti. Psikanalitik anlayış, kavramlar ve bakış açısı; diğer bilimlerin gelişmesinde kullanıldığı gibi kültürel ürün ve olguların anlaşılması için de önemli bir araç oldu. Psikanalitik teori ve bakış açısının kimi yönleri; antropoloji, tarih, edebiyat ve sanat alanına uygulanmaya başlandı. Zihinsel aktivite ve duygusal deneyimler arasında önemli bir ilişki kuran sinema da psikanalitik bakış açısının uygulanabileceği alanlardan biri oldu. Sinema; fotoğraf ve tiyatronun kısıtlılığından sıyrılmış zihnin ve dünyanın yani iç ve dış dünyanın bir taklidi olarak psikanalitik okuma için uygun bir alan olarak ortaya çıktı.

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi----
Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi—-

Sinemanın zihnin hareketini tekrarladığına, sinema ve psike arasında anlaşılmaz bir benzerlik bulunduğuna dair bir kanı vardır. İlk film yapımcıları arasında yer alan Auguste ve Louis Jean Lumière kardeşler, ilk kısa filmlerini 1895’te yayınladılar ki Breur ve Freud’un ilk psikanalitik kitabı olan “Histeri Üzerine Çalışmalar”ın aynı tarihte yayınlanması bir tesadüf değildir. İki disiplin de 19. yüzyılın sonunda pozitivist duruşa karşı aynı ambivalant bakış açısıyla ortaya çıkmıştır. Bilinçdışı motivasyonlar, transferans, ego defansları, arzunun doyumu olarak hayal kurma veya rüya görme, çocuksu cinsellik, Oedipus kompleksi gibi bazı psikanalitik fikirler Batı kültürüne dair öğeler içermektedir ve 20. yüzyılın en popüler eğlence formu olan birçok film tarafından kabul edilmiştir. Senaryo yazarlarının ve film yapımcılarının bir kısmı insan deneyimini açıklamada analitik bakış açısını benimsemişlerdir. Karakterlerin oluşumunda, anlatımın şekillenmesinde ve atmosferde analitik bakış açısının izleri görülebilir.

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi------
Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi——

Psikanaliz ve Uygulamalı Psikanaliz

Seans odasındaki psikanaliz ve psikanalitik terapide kullanılan metod ile bir filmi, tarihsel kişiliği veya edebi bir eseri ele alan psikanalitik bakış açısı arasında bazı farklar vardır. Seansta kişi, o anda analiz veya terapi odasında, analiste veya terapiste karşı olumlu veya olumsuz bazı duygular geliştirir. Bu duygular kökenini hastanın geçmişteki bakım verenleriyle olan ilişkilerinden alır. Bu şekilde gelişen duygulara psikanalitik literatürde aktarım denir. Aktarımın analizi psikanalitik yaklaşımın temelini oluşturur. Seans odasında hastalar kendi gündelik sorunları hakında konuşurlar. Hastalar seans odasının dışında ve terapistin şahit olması pek olası olmayan ‘oradan’ ve ‘o andan’ söz ederler.  Söz konusu aktarım olunca, seans odasında terapiste karşı gelişen duygular söz konusudur. Aktarım; seans odasında gelişen, üzerine konuşulmaktan ziyade ‘içinden’ konuşulan bir durumdur. Bundan dolayıda tedavi edici özelliği oldukça fazladır.

Tarihsel bir kişinin veya eserin, analiz eden kişiye karşı duygular hissetmesi imkansızdır. Bu durum benzer şekilde film analizi için de geçerlidir. Bu tür analizlere Uygulamalı Psikanaliz (Applied Psychoanalysis) denir. Bu türün ilk örneklerini Da Vinci gibi tarihsel kişiliklerin analizini yapan Freud oluşturmuştur.
psikoloji-psikanaliz-ve-film-analizi-ve-degerlendirmesi------Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi, Psikoloji, Psikolog, ilişki terapisti Anadolu Yakası Moda, Evlilik Terapisti Moda, Çift Psikoloğu Şişli, Evlilik Terapisti Mecidiyeköy, Çift Terapisti Beyoğlu, Moda Psikolog, Moda Terapist, Evlilik Sorunları
Filmlerin Psikanalitik Okuması

Günümüzde filmlerin psikanalitik okumalarını yapmak, bu alanda film gösterimleri ve seminerler düzenlemek oldukça yaygın ve popüler. Bazı filmler, psikanalitik okuma yapmak için diğerlerine göre daha uygun ve kolay, ayrıca bazı filmler klinik pratik ve içgörü anlamında oldukça verimli gözlemler ve malzemeler sunabilir.

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi------
Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi——

Karakterlerin Psikolojik Yapısının Gerçekçi Olduğu Filmler

Bu kategorideki filmlerde senaristler ve film yapımcıları, karakterlerin psikolojik yönden oluşturulmasına oldukça önem vermişlerdir. Bu tarz filmlerde; ön plana çıkan unsur ana karakterlerin oluşturulmasında önem kazanan derinlikli iç dünya ve kişilik yapısıdır. Bu tarz filmlerde, karakterlerin oluşturulmasında ‘iyiler’ ve ‘kötüler’ gibi genelleştirmelerden kaçınılır, karakterler kişiliğin ambivalant ve çatışmalı doğası içinde sunulur. Karakterlerin geçmişleri göz önünde bulundurulur, kişiliğin zaman içindeki değişimi ve gelişimi konu edilir. Karakterin bilinçdışı motivasyonu ya gizlice filmin içine yerleştirilir ya da açık bir şekilde gösterilir. Bu filmlerin karakterleri; idealize edilemeyecek ya da kötücülleştirelemeyecek şekilde gerçek insana yakın, üç boyutlu, olumlu yanlarıyla birlikte rahatsız edici çatışmaları içinde barındıran karakterlerdir.

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi---
Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi—

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi, Psikoloji, Psikolog, Psikanaliz, Psikoterapist, Terapist, Terapi, Psikolog Moda, Psikolog Kadıköy, Çift Terapisti Beyoğlu, İlişki Sorunlarının Çözümü, Moda Terapist
Mavi Yasemin (Blue Jasmin, Woody Allen filmi), 2013: Jasmine, zengin bir iş adamı olan Hal ile evli ve gösterişli bir yaşama sahipken kıskançlık, aldatılma ve iflas sonrası depresyona girer, üvey kız kardeşi Ginger’ın yanına taşınarak maddi zorluklar ve partner arayışı içinde bir hayata başlar. Film, narsisistik örgütlenmesi olan Jasmine karakterini iç çatışmaları ve iniş çıkışlarıyla birlikte derinlemesine anlatmaktadır.

Konuları İtibariyle Psikanalitik Okumaları Yapılabilecek Filmler

Bu kategorideki filmler konuları itibariyle psikanalitik düşünme ve araştırmaya uygundur. Örneğin insan doğasının çeşitli özelliklerini içeren filmler: Gelişimsel süreçlerde yaşanan krizler, varoluşsal veya ahlaki ikilemler, yas ve kayıp konuları, çatışmalı ya da suiistimal edici aile yapıları, ensest temaları, psikolojik patolojilerin çeşitli formları (depresif duygudurum, sınırdurum, narsisizm vb.), cinsel sapkınlıklar, cinsiyet karmaşası, alkol veya madde bağımlılığı, paranoid ve psikotik süreçler vb. temaları içeren filmler psikanalitik okuma için daha kolay ve uygun filmlerdir. Bazen filmler çeşitli önyargılara neden olabilmektedirler; örneğin birçok film delilik haliyle suç ve cinayet işleme durumunu birbiriyle bağlantılı göstermektedir. Hatta delilik hali ve suça eğilimi bir arada gösteren filmler korku filmi türünde olabilmektedir. Bu da, basmakalıp yargıları sorgulama misyonu yerine pekiştirme işlevi görebilmektedir.

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi-
Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi-

itiraf (Zeki Demirkubuz filmi), 2001: Kıskançlık ve aldatma temaları üzerine olan bu film evli bir çift olan Harun ve Nilgün’ün iç çatışmalarını anlatmaktadır.

Psikanalize Dair Filmler

Bu kategorideki filmler, bir uzmanlık alanı olarak psikanalize dair filmlerdir. Bu kategorideki filmlerden bazıları psikanalizin gerçekçi bir temsiliyetini içerirken, bazıların da ise çarpıtılmış bir sunumu yer almaktadır. Bu filmlerde ana karakterler psikanalistler veya onların hastaları yani analizanlardır. Film yapıcılarını, analist ve analizan arasındaki etik kuralları delen skandal ilişkiler cezbetmiştir ve filmlerinde konu bulmuştur.

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi--
Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi–

Tehlikeli İlişki (A Dangerous Mind), 2011: Filmdeki hikaye, 1900’lü yıllarda geçmekte ve analist Carl Jung ile histeri hastası Sabina Spielrein arasında etik sınırları zorlayan tedavi biçimine Freud’un da katılımıyla analizin skandal ilişkilerden oluşan bir aşk üçgenine dönüşmesini anlatmaktadır.

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi-----
Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi—–

Filmler ve Rüyalar
Filmler, psikanalitik okumada bir ‘rüya’ gibi değerlendirilebilir. Filmler de, rüyalar gibi, bilinçdışı arzuların, bastırılmış olanın başka bir şekilde ifade bulmasıyla, sembolleştirmeyle, yer değiştirmeyle, zaman ve mekanda çarpıtmalarla ortaya çıkmasıdır.

İlgili Diğer Yazılar

Evlilik Terapisi Yöntemleri ve İlişki Sorunları

Aile ve Çift Terapisi ve ilişki Danışmanlığı

Öznelliklerarası Psikanaliz

itiraf: Film Analizi

Yılkı: Şiir Analizi

Dedemin İnsanları Film Analizi

Psikoloji Psikanaliz ve Film Analizi ve Değerlendirmesi, Psikoloji, Psikoloji nedir, Filmlerin Psikolojik Değerlendirmedisi,  Filmlerin Psikolojik Analizi, Psikolojik Kişilik Analizi, Sinema Psikoanaliz, Evlilik Terapisti Moda, Çift Psikoloğu Şişli, Evlilik Terapisti Avrupa Yakası, Çift Terapisti Beyoğlu, İlişki Sorunlarının Çözümü, Moda Psikolog, Moda Terapist, Evlilik Sorunları