itiraf Film Analizi

itiraf Film Analizi, itiraf, Çift Terapisi Anadolu Yakası Moda, Evlilik Psikoloğu Moda, Çift Psikoloğu Şişli, Evlilik Terapisti Avrupa Yakası, Çift Terapisti Beyoğlu, İlişki Sorunlarının Çözümü, Moda Psikolog, Moda Terapist, Evlilik Sorunları
itiraf Film Analizi

Film: Harun ve Nilgün çifti yedi yıldır evlidirler ve çocukları yoktur. Harun, zengin ve başarılı bir mühendis, Nilgün ise bir şirkette çalışmaktadır. Nilgün’ün ikinci evliliği olup Nilgün’ün eski eşi Taylan aynı zamanda Harun’un en yakın arkadaşıdır. Harun, Nilgün ve Taylan eskiden çok iyi arkadaştırlar. Nilgün’ün Taylan ile evli iken Harun ile yakınlaşmalarını öğrenen Taylan intihar ederek kendini öldürür. Harun ve Nilgün’ün evliliği geçmişte yaşanılan ancak hiçbir zaman dile gelemeyen bu travmanın üzerine kurulur. Harun, karısının kendisini aldattığından şüphelenir yani döngüsel bir şekilde onun da başına aldatma olayı gelebileceği kaygısı yaşar, sürekli eşinden şüphe duyar. Nilgün konuşmak yerine sürekli sessiz kalmayı tercih eder, açıklama yapmak istemez. Eşler arasında sürekli bir duygusal mesafe vardır. Çift birbirlerine karşı en başlarda büyük bir sevgi beslerken, birbirinden uzaklaşmaya başlarlar.

itiraf Film Analizi
itiraf Film Analizi

İlişkinin Yapısal Özellikleri

İlişkide Güç Dengesi; Bu çiftte güç dengesi sürekli değişmektedir. Bazen kadın çok güçlü ve bu güç karşısında adam ezik durumunda iken bazen de tam tersi konumlar yaşanır. Kadın, yaşadığı suçluluk duyguları karşısında sürekli sessiz kalmayı tercih eder, sessiz kalarak hem karşı tarafı hem de kendini cezalandırır, bir yandan adamı kışkırtarak şiddetin dozunu artırmasına neden olur diğer taraftan adama pasif şiddet uygular. Adam ise eşinin suskunluğu karşısında önce fiziksel şiddete başvurarak yaşadığı güçsüzlüğün ve yetersizlik duygularının üstesinden gelmeye çalışır. Kadına gücünü sadece gösterme yolu olan fiziksel şiddetin ve ağır hakaretlerin ardından yeniden pişmanlık yaşar ve çocuklar gibi dizlerine kapanır. Aralarında gecen konuşmaların genelinde ilişkinin yapısında güç dengesinin bu şekilde sağlandığı gözlenmiştir.

Zeki Demirkubuz’un “İtiraf” İsimli Filminin Çift Dinamikleri Açısından Ele Alınması

itiraf Film Analizi, itiraf, Çift Terapisi Anadolu Yakası Moda, Evlilik Psikoloğu Moda, Çift Psikoloğu Şişli, Evlilik Terapisti Avrupa Yakası, Çift Terapisti Beyoğlu, İlişki Sorunlarının Çözümü, Moda Psikolog, Moda Terapist, Evlilik Sorunları

Çiftin Birbirleri ile Etkileşimleri

Çift, bilinçdışında bastırmış oldukları travmatik yaşantı nedeniyle birbirlerine öfkelidirler. Birbirlerini suçlayarak aralarındaki çatışmayı çözmeye ve suçluluk duygularından kurtulmaya çalışırlar. Güvensizlik-suçluluk ve suçlama-kaybetme korkusu –şüphe-kıskançlık duygularının sonunda öfke patlamaları yaşanır.
Çiftin Şikayetleri; Nilgün, eşinin kendisi ile yakınlık kuramadığı, eşinin ilgisiz ve uzak durduğu yakınlaşma çabalarına eşinin karşılık vermeyip uzak tutmaya çalıştığı, eşinin kendisini sevmediğini ve güven sorunu yaşadığı için sürekli davranışlarını kontrol etmeye çalıştığından yakınır. Harun da eşinin kendisine yeterince güven veremediği, sevgisine inandırmadığını, eşine yakınlaşmak isterken yaşadığı suçluluk duyguları nedeniyle arzularını ketlemeye çalıştığı, eşine duygularını, sevgisini gösteremediğinden yakınır.
Tartışmalarında Yaşanılan Döngü; Birbirlerin suçlayarak kendi davranış ve duygularından kaynaklı temel sorunu dışsallaştırırlar. Suçlamalara öfke eşlik eder. Duygusal patlamalara eşlik eden sözel şiddet bunların yaşanmadığı durumda pasif agresif tutumlar görülür. İlişkinin ihtiyacı olan birbirlerinin duygusal ihtiyacını gidermeye çalışmaktır. Harun’unun eşine yakınlaşırken yaşadığı korkuları ve engellemeleri bulunur. Nilgün de eşinin bu iten davranışlarını yanlış yorumlayarak eşinin kendisini sevmediğini, istemediğini düşünür ve bu sevgi, ilgi görme ihtiyacını başka biri ile ilişki yaşayarak gidermeye çalışır.

İlişkide Bilinçdışı Dinamikler ve Kullanılan Savunmalar

Yansıtmalı Özdeşim; Harun, Nilgün ile yaşadığı ilişki için pişmanlık hissetmekte ve yoğun suçluluk duyguları yaşamaktadır. İlişkinin başından beri bu kötülük ve suçluluk duyguları devam etmektedir. Ancak Harun, Nilgün’le kurmuş olduğu ilişkide kendi deneyimi olan suçluluk duygularını taşıyamadığı için bunu Nilgün’e taşıtmaktadır, bu anlamda aslında Nilgün onun bir parçasıdır. Harun bu suçluluk deneyimini kadının varlığı ile kendi üzerinden atıp bunun oluşturduğu gerginlikten kurtulmaktadır. Bu duyguların yoğun yaşandığı zamanlarda ise bunları kadına yansıtarak rahatlamaktadır. Kadın da bir süre sonra kendisine yansıtılan duygular ve deneyimlerle kendini özdeşleştirir. Belki de Harun’un anne ve babası ile kurduğu ilişkinin bir tekrarıdır bu ilişkide yaşanılan. Annesi ile Harun arasında sürekli Harun’un suçlandığı ve Harun’un bu suçlama ile kendini özdeşleştirdiği bir ilişki söz konusu olduğu düşünülmektedir. Annesi, Harun’u suçlamış belki de yetersizlikle, Harun da yansıtılan yetersizlik ve suçluluk duyguları ile kendini bu duygularla özdeşleştirmiştir. Burada başka bir dinamik de Harun’un annesi ile yaşadığı örseleyici deneyimi tekrar sahnelemesi ama bu sahneleme de kurban rolünü Nilgün’e oynatmasıdır.

Çiftin Bağlanma Biçimleri

Harun’un özellikle sürekli ilişkisine sürekli üçüncü kişileri eklemesi Harun’un ödepal döneminde ki çatışmaların halen aktif olduğu, kişilerarası arası ve interpsişik süreçlerde bunu yaşadığını gösterir. Özellikle bu süreçte sorun yaşayan bireyler, ikili duygusal ilişkilerini, sürekli üçüncü bir kişini n gölgesinde yaşarlar. Üçüncü kişi, ya varlığı ile ya da yokluğu ile orada vardır. Harun’un durumu için yokluğu ile orada olan intihar eden arkadaşı, varlığı ile eşinin kendisini aldattığı adamdır. Son sahnede bile Harun kadını istediğinde bile kadının karnında bebek vardır. Harun’un Nilgün ile olan ilişkisi incelendiğinde Harun’un uzakta kaldığında gittiği yerlere Nilgün’ünün fotoğrafını yanında taşıması, Nilgün’le aktif cinsel ilişki olmamasına rağmen ve eşinin aldatma olayını itiraf etmesi halinde bile sürekli ilişkiyi devam ettirme isteği aslında annesi ile kurduğu ilişkinin tekrarlaması olabilir. Annesi ile kurmuş olduğu bağlanma ilişkisinde Harun sürekli ambivalans duygular yaşamış olabilir. Örneğin kadına hakaret edip saldırdıktan kısa bir süre geçtikten sonra yalvarmaya başlamıştır. Bu Harun’un ilk üçlü ödepal ilişkiyi göndermesini içerir. Annesine karşı libidinal enerjisini yatırmış ama diğer noktada gerçekte onunla olmayıp annesinin, babası ile olması anneye karşı ikircikli duyguların yaşanmasına neden olmuştur. Ölen arkadaşın karşı yaşadığı suçluluk duyguları ise annesine karşı hissettiği duygulardan kaynaklı babaya hissettiği suçluluk duygularıdır. Harun, kadından ayrı olduğu zamanlar kendini güvensiz hissetmektedir. Bu güvensizliğini yenmek için fotoğrafını sürekli yanında taşımaktadır. Özelikle Harun’un kadın olmadan bile kadının varlığını hissedememesi aynı bir çocuğun annesi olmadığı zamanlar kaygılanması gibidir.

İlgili Diğer Yazılar

Evlilik Terapisi Yöntemleri ve İlişki Sorunları

Aile ve Çift Terapisi ve ilişki Danışmanlığı

Öznelliklerarası Psikanaliz

Psikanaliz ve Film Analizi Üzerine

Yılkı: Şiir Analizi

Dedemin İnsanları Film Analizi
itiraf Film Analizi, itiraf, Çift Terapisi Anadolu Yakası Moda, Evlilik Psikoloğu Moda, Çift Psikoloğu Şişli, Evlilik Terapisti Avrupa Yakası, Çift Terapisti Beyoğlu, İlişki Sorunlarının Çözümü, Moda Psikolog, Moda Terapist, Evlilik Sorunları