Psikanalitik Denemeler: Türkiye’de Psikanaliz Yazarları

Psikanalitik Denemeler: Türkiye’de Psikanaliz Yazarları, Psikanalitik Denemeler, Psikanaliz, Psikanalist, Psikanaliz Kitapları, Psikoloji Kitapları, Utanç, Suçluluk, Korku Psikolojisi Yenme, Psikoloji Kitap Önerisi, Rüya Görmek, utanç temelli toplumlar, Çocuk

Türkiye’de Psikanaliz Yazarları
Kitap Adı: Ruhsallığın Merkezine Seyahat: Psikanalitik Denemeler
Yazar: Türkay Demir

Türkiye’de  önemli derneklerden biri olan Psike İstanbul üyesi olan Türkay Demir Uluslararası Psikanaliz Derneği üyesidir. Kendisi aynı zamanda çocuk ve ergen psikiyatristidir.

Psikanalitik Denemeler Türkiye'de Psikanaliz Yazarları
Psikanalitik Denemeler Türkiye’de Psikanaliz Yazarları

Psikanalist Türkay Demir’in ‘Ruhsallığın Merkezine Seyahat’i ‘psikanalitik denemeler’ olarak adlandırdığı çeşitli denemelerini içermekte. Psikanalitik tarzdaki denemeleri aşk, duygulanım, rüyalar, bilinçdışı, iç ve dış dünya, şüphe, belirsizlik, utanç, suçluluk, düş ve gerçeklik gibi konular hakkında. Kimi denemeleri iki kavramın karşılaştırılması üzerine, ‘utanç temelli toplumlar’ ve ‘suçluluk temelli toplumlar’ gibi, kimi denemeleri ise tek bir durumun detaylı incelemesi, ‘çocuklarda düş görme’ gibi. Denemelerini yazarken Freud, Otto Kernberg, Melaine Klein ve Winnicott gibi psikanalitik kuramcılara sık sık değinmekte. Denemelerinden birinde ise felsefe kuramcıları Kant ve Spinoza’nın teorilerini detaylı bir şekilde ele almakta. Romanlara ve yazarlara göndermeler de var.

‘Ruhsallığın Merkezine Seyahat’, akıcı bir yazım tarzı ile yazılmış, bir oturuşta ilgiyle okunacak bir kitap. Türkay Demir, bu kitabında çağrışımlarını takip ederek bir konu hakkında yazarak düşünme, sorular sorma, cevaplar arama uğraşısı içinde. Cevaplar arama uğraşına; psikanalitik kuramcıların ve onların teorilerinin katkıları yanında çağrışımların yolculuğunda anıları, fantezileri ve hayalleri eşlik etmekte.

Psikanalitik Denemeler Türkiye'de Psikanaliz Yazarları-
Psikanalitik Denemeler Türkiye’de Psikanaliz Yazarları-

Edebi yanı kuvvetli bir psikanalitik yazım denemesi olan ‘Ruhsallığın Merkezine Seyahat’in ilk denemesi, bir öteki olarak Türkay Demir’in kendisiyle karşılaması üzerine. Belki de zamanında kendi psikanalistiyle çıktığı ruhsallığına, iç dünyasına yolculuğu, şimdi, kendi kitabında, bir psikanalist olarak kendisiyle yeniden düşlemekte, geçmişine, geleceğine ve bugününe yani ruhsallığının merkezine bir seyahat gerçekleştirmekte.

Türkay Demir konumunu şöyle ifade ediyor: “Bu şekilde yazmayı, yani ben ve öteki, özneyle nesne, öznellikle nesnellik, içle dış, algıyla gerçek gibi bir dizi kavram çifti arasında gidip gelerek, öznel bir nesnellikle, sonra nesnel bir öznellikle, bir içeriden bir dışarıdan bakarak yazmayı ruhsallığı anlama çabası için uygun ve verimli buluyorum.”
İlgili Diğer Yazılar

Bebeği Anlamak: Ailesi içinde Bebeği Gözlemlemek

İlişkilerin Aritmetiği: Gündelik İlişkilerin Dinamiği üzerine

Korku Duygusu

Yetişkin Psikoterapisi ve Bebek Araştırmaları

Terapin Faydaları

Hiçkimsenin Sınırında: Ithaka Yeniden!

Öznelliklerarası Psikanaliz

Psikanaliz ve Film Analizi Üzerine

Utanç Duygusu ve Psikolojik Gelişim

Terapiye Dair

Yılkı: Şiir Analizi

Freud’un Teorisinde Ölüm ve Ölümlüğün Yeri

Dedemin İnsanları Film Analizi

Psikanalizle ilgili Kitap Önerileri
Psikanalitik Denemeler: Türkiye’de Psikanaliz Yazarları, Psikanalitik Denemeler, Rüyalar nasıl yorumlanır, Psikanalizle ilgili Kitaplar, Psikanalist Kimdir, Farkındalığı Artırmak için Kitap, Toplumsal Çatışma, Toplum Psikolojisi, , Rüya Görmek, Çocukların Rüyaları, Çocuk Psikoloğu