Psikanaliz Kitap Önerileri

Psikanaliz Kitap Önerileri, Psikanaliz, Psikanalitik Kitap, Psikodinamik Terapi, Psikoloji, Psikolog, Psikoloji Kitap, Ruh Sağlığı Kitap, Psikanalist, Psikanalitik, Psikanalitik Kuram, Kitap Önerileri, Moda Psikolog, Moda Terapist

Birçok meraklı bir kitapçıya gittiğinde psikanalizle ilgili kitaplar arasında kayboluyor. Peki nereden başlamalı? Psikanalize yönelik merakınızı diri tutacak, yeni metinlere geçmenize vesile olacak birkaç kitap önerisini aşağıda bulabilirsiniz.

Totem ve Tabu – Sigmund Freud

Psikanaliz Kitap Önerileri
Psikanaliz Kitap Önerileri

Freud okumaya da başlamak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınıza dair kafanız karışık. Belki Ego ve İd’e baktınız, ama zorlandınız. Ya da arkadaşlarınızın önerileri kafanızı karıştırdı. Totem ve Tabu her zaman iyi bir giriştir. Freud, burada modern insanın ilkel insanla benzeyen yönlerini gündelik örneklere de atıfta bulunarak anlatır. Bilinçdışında yer alan temel meselelere değinir ve bunları nevrozlarla alakalandırır. Animizm (doğa dinleri), ensest yasağı ve baba katli gibi konuları ele alır ve geliştirir. Kabalcı Yayınları’nın çevirisinin okunabilir olduğunu düşünüyoruz.

Psikanalitik Tanı – Nancy McWilliams

Psikanaliz Kitap Önerileri-
Psikanaliz Kitap Önerileri-

Psikanalitik bir perspektiften yola çıkan McWilliams yalnızca farklı karakter örgütlenmelerini anlatmıyor; aynı zamanda birincil ve ikincil savunma mekanizmaları, farklı karakter seviyelerine göre düzenlenen psikanalitik terapiler gibi önemli meselelerden de bahsediyor. Her bölümün sonunda okuma önerileri olması da ileri seviye okumalar yapmak imkanı sunuyor.

 

 

Freud: Hayatı ve Eserleri – Ernest Jones

Psikanaliz Kitap Önerileri--
Psikanaliz Kitap Önerileri–

Bir kitapçıya girdiğinizde birçok Freud çevirisine, birçok psikanaliz kitabına ve birçok Freud biyografisine rastlarsınız. Diyebiliriz ki Jones’un biyografisi psikanalizin resmi tarihini teşkil ediyor ve sonraki bütün Freud biyografileri aslında Jones’un kitabına bir cevap mahiyetinde.

 

 

 

Aşk İlişkileri – Otto Kernberg

Psikanaliz Kitap Önerileri---
Psikanaliz Kitap Önerileri—

Aşk üzerine ne şarkılar biter ne de kitaplar. Otto Kernberg, aşk ve cinsellikle ilgili neredeyse akla gelebilecek her konuya değinmiş. Yalnızca farklı karakter örgütlenmeleri arasındaki ilişkiler ve evlilik gibi konular yer almıyor, pornografi gibi daha tartışmalı konulara da yer veriyor. Merak ettiğiniz birçok konuya dair psikanalitik yaklaşımlar bulacak, muhtemelen kafanızda yazarla polemiğe giriyor olacaksınız. Tabii ki merak ettiğiniz konularla ilgili bir kaynakça olarak da düşünebilirsiniz kitabı.

 

Psikanalitik Kurama Giriş, Bağlam Yayınları

Psikanaliz Kitap Önerileri-----
Psikanaliz Kitap Önerileri—–

Kitap, adı üzerinde olduğu gibi psikanalitik kuramlara bir giriş niteliği taşımakla birlikte kitabın belirleyici özelliği terimlerin Freud’un eserlerinde nasıl kullanıldığına ağırlık verilmesidir. Giriş niteliği taşıyan diğer kitaplardan ayrıldığı nokta, sapkınlık (cinsel nesneler, bakmak ve dokunmak, sadizm ve mazoşizm) ve anksiyete (nedir, nasıl oluşur, neler eşlik eder, oluşmaması için kişi nasıl yollara başvurabilir, nasıl analiz edilir) konularına daha detaylı yaklaşmasıdır. Bunların yanısıra psikanalizin gelişimi, benlik gelişimi ve savunmalar hakkında bilgi bulmak mümkün. Savunmalar, Nancy McWilliams’ın Psikanalitik Tanı kitabından farklı olarak Freud ve Anna Freud’un metinleri esas alınarak anlatılıyor.

Psikanalizde Fransız OkuluUluslararası Psikanaliz Yıllığı 2014Sel Yayınları

psikanaliz-kitap-onerileri

Fransız Okulu, psikanaliz kuramına önemli katkıları olan ve kuramın şekillenmesinde önemli etkileri olan bir okul. Dünyanın en geniş online psikanaliz veritabanı olan PEP Web’de (www.pep-web.org) yayınlanan Uluslararası Psikanaliz Yıllıklarının 2014’te çıkan 6. Sayısı ‘Psikanalizde Fransız Okulu’ temalı. Farklı yazarların makalelerinden oluşan derlemede 2012 yılında kaybettiğimiz André Green, yine 2012’de kaybettiğimiz Jean Laplanche ve onların teorileri hakkında bilgi bulmak mümkün. Ayrıca 2013’te kaybettiğimiz Betty Joseph’in ‘Şimdi ve Burada’ konulu makalesi de derlemenin içinde. Analiz ve analitik terapiler açısından önemli bir kavram olan şimdi ve burada Edna O’Shaughnessy tarafından ‘Şimdi Ne Zaman? Burası Neresi?’ adlı makalesinde bir vakanın analitik çözümlemesiyle birlikte sunuluyor.

Psikanaliz nedir: Psikanaliz okulları ve psikoterapi üzerine eleştirel bir giriş, Ian Craib,

psikanaliz-nedir
Psikanaliz Nedir?

Kitabın hedefi, akademik sosyolog ve uygulamacı psikoterapist olan Ian Craig tarafından psikanalizi, akademik ve klinik olanı, rasyonel ve duygusal olanı, bilimsel ve anlamaya dair olanı bir araya getirerek sunmak, yani psikanalitik kuramı “insan ruhuyla çok yönlü ilişkileri bulunan görüşlerin bir bütünü olarak sunmak”. Kitap, psikanaliz deyince ilk aklımıza gelen terimleri açıklıyor: Bilinçdışı nedir, nasıl işler? İd nedir? Peki ya ego, süperego, aktarım ve karşı-aktarım? Freud’un çok tartışılan ‘bebek cinselliği’ kuramı… Anal erotik kişilik nasıl olur? Oedipal evrenin sonucu nedir? Kuramlar antropolog Lévi-Strauss, ilişkisel analist Mitchell, nesne ilişkileri teorisyeni Fairbain gibi kuramcıların bakış açılarıyla zenginleştirilerek anlatılmıştır. Ayrıca bebeğin ilk evrelerine yeni ve zengin bir yaklaşım sunan Melanie Klein, bağlanma kuramcısı Bowbly ve Lacan hakkında da detaylı bilgi edinmek mümkün.

Psikanaliz ve Psikanalitik Terapiler APA* Amerikan Psikoloji Derneği Psikoterapi Kuramları Dizisi – 1 Jeremy D. Safran

Psikanaliz Kitap Önerileri-------
Psikanaliz Kitap Önerileri——-

Psikanaliz ve psikanalitik terapiler hakkında genel bir değerlendirme niteliği taşıyan bu kitapta birçok önemli soruya az ve öz yanıtlar bulmak mümkün: Psikanalizin ilk yılları ve güncel psikanaliz uygulamaları arasındaki farklar neler? Psikanaliz nasıl ün kazandı? Psikanaliz ve psikanalitik terapiler arasındaki fark nedir? Ayrıca psikanaliz kuramının tarihçesi, terapi sürecinin nasıl olması gerektiği (formülasyon ve yorumlama), psikanalitik uygulamalarda değişimi sağlayan etmenler (bilinçdışını bilince taşımak, duyguların ve arzuların dile getirilmesi, anlam yaratma, güdülere yönelik farkındalık, özne olma deneyimini artırmak, yeni bir ilişkisel deneyimin içselleştirilmesi, zihinselleştirme kapasitesini artırmak) gibi konular hakkında bilgi ve vaka örnekleri bulmak mümkün.

İlgili Diğer Yazılar

İlişkilerin Aritmetiği: Gündelik İlişkilere Psikanalitik bir Bakış

Sinama ve Psikanaliz

Evlilik Terapisi Yöntemleri ve İlişki Sorunları

Aile ve Çift Terapisi ve ilişki Danışmanlığı

Öznelliklerarası Psikanaliz

itiraf: Film Analizi

Yılkı: Şiir Analizi

Dedemin İnsanları Film Analizi

Psikanaliz Kitap Önerileri, Psikoanaliz, Psikanaliz nedir, Psikodinamik Teori, En iyi Psikolog tavsiye, en iyi terapist tavsiye, psikolog kadıköy, terapi bağdat caddesi, Psikolog Taksim, Psikoterapist Cihangir, Evlilik Terapisi Mecidiyeköy, Çift Psikoloğu Şişli, Evlilik Terapisti