Psikolojik Değerlendirme Testleri

Psikolojik Değerlendirme Testleri, Psikolojik Değerlendirme, Psikolojik Testler, İstanbul Psikolog, Moda Psikolog, Psikolojik Sorun, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Moda Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Değerlendirme Testleri

Psikolojik değerlendirme testleri, çeşitli psikolojik yöntemler kullanarak bireylerin yeteneklerini, davranışlarını, bireysel özelliklerini değerlendirme sürecine verilen isimdir. Psikolojik testler bu değerlendirmede önemli bir yer tutar. Genel olarak bir psikolojik test standart koşullarda yapılan gözlem ve görüşme anlamını taşır. Psikolojik test bireylerin yetenekleri, becerileri, performansları, güdüleri, tutumları, savunmaları vb. hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Test maddesi olarak isimlendirilen test sorularının içeriği, şekli, dizilişi ve sunuluşu standart hale getirilmiş olduğundan, uygulama koşulları bireyden bireye ve kısa zaman aralıkları içinde değişmez. Böylelikle yanıt farklarının, ölçme koşullarından değil ölçülen nitelikteki bireysel farklılıklardan geldiğini söyleme olanağı elde edilebilir. psikiyatr ya da psikoterapist tedavi ve terapi süreçlerinde gerekli gördükleri noktalarda testlerin uygulanmasını talep edebilirler. Bu testlerin sağlıklı bir şekilde uygulanıp, sonuçlarının yorumlanıp, raporlanabilmesi için, uygulayıcının her bir test için eğitim ve gözetim altında uygulama süreçlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

Psikolojik Değerlendirme Testleri
Psikolojik Değerlendirme Testleri

Yaygın olarak kullanılan üç tip psikolojik değerlendirme testi vardır:

*Kişilik Envanterleri
Bir kişilik envanterinde kişinin bir anket doldurması istenir. Bu ankette kişiye uyup uymadıkları açısından önemli olan davranışsal alışkanlıkları değerlendirici ifadeler bulunur. Bu ölçekler içinde en popüler olanlarından biri MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteridir. Bu tip testler tanı koyma sürecinde kullanılabileceği gibi, soruları kişinin gözlenebilen davranışlarını, duygularını, inançlarını, bedensel şikayetlerini ve normal belirtilerini de içerdiğinden psikoterapiste bu alanlarla ilgili de bilgi sağlaması için de kullanılabilir.

*Projektif Testler
Projektif test, kişiye standart uyarıcıların sunulduğu bir psikolojik değerlendirme aracıdır. Bir mürekkep lekesi ya da çizim şeklinde olabilen bu uyarıcılar, standart tepkilere yol açmayan, değişik ve kişisel tepkilerin verilmesine olanak tanıyan belirsiz uyarıcılardır. Bu testlerin mantığı uyarıcıların belirsizliği nedeniyle, kişinin vereceği tepkilerin öncelikli olarak bilinçdışı süreçlerden kaynaklanması ve gerçek tutum, güdülenme ve davranışların ortaya konması temeline dayanır. Rorschach Mürekkep Lekesi testi ve Tematik Algı Testi projektif testler arasında en bilinen iki tanesidir. Projektif testler, kişilerin içsel süreçlerine dair bilgi vereceği gibi, kişinin gerçek yaşamsal durumlarını nasıl örgütlediğine dair algısal ve bilişsel bilgiler de verebilir.

*Genel Yetenek Testleri
Zeka testleri olarak da bilinen bu testler, kişinin mevcut zihinsel yeteneğini değerlendirmek için geliştirilen standart ölçü araçlarıdır. Bu testlerin kullanım alanları; öğrenme yetersizliklerini teşhis etme, güçlü ve zayıf yanları akademik planlama yapabilmek için belirleme, kişinin zihinsel gerçekliğin olup olmadığını belirleme, okulda gerekli özel eğitimin sağlanabilmesi için becerileriyle yaşıtlarından sıyrılan çocukların saptanması ve nöropsikolojik değerlendirmelerin bir parçası olarak kullanılmaları sayılabilir. Zekanın herkesçe üzerinde uzlaşılmış bir tanımı olmamakla birlikte, zeka testleri ile genellikle dil becerileri, soyut düşünme, sözsüz muhakeme, görsel- uzamsal beceriler, dikkat ve konsantrasyon ve bilgi işlemenin hızı gibi işlevler değerlendirilir. Genel yetenek testleri, çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı yapılandırılmıştır.

İlgili Diğer Yazılar

Psikolojik Testler

Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri

Terapinin Faydaları

Psikolojik Değerlendirme Testleri, Psikolojik Değerlendirme, Psikolojik Testler, İstanbul Psikolog, Moda Psikolog, Psikolojik Sorun, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Moda Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlı