Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri

Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri, Psikolojik Değerlendirme, Psikolog, Psikolog Moda, Psikoterapist, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Şişli Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık, Terapist

Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri

Psikolojik değerlendirme yöntemleri, kişilerin belli konularda eğilimlerinin, yeteneklerinin ve kişilik özelliklerinin farklı testlerle birlikte klinik gözlem yoluyla ölçme ve değerlendirme aşamalarını içeren süreçlerin bütünüdür. Psikolojik değerlendirme yöntemleri bir takım psikolojik test ve bataryalardan oluşur. Hiçbir psikolojik değerlendirme yöntemi bir kişiye ait bir özelliğin, yeteneğin veya eğilimin ölçülmesinde ve o konuda doğru bir sonuca varılmasında tek başına  yeterli olamaz. Hem test sonuçlarının değerlendirilmesi hem de bu psikolojik test sonuçlarının klinik gözlemle harmanlanarak doğru yorumlanması için klinik değerlendirme konusunda uzmanlaşmış bir klinisyen  tarafından yapılması çok büyük bir öneme sahiptir.

Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri
Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri

Psikolojik Değerlendirme Neye Yarar?

Psikolojik değerlendirme bir kişinin davranışları, yetenekleri, kişiliği ve yaşadığı psikolojik sıkıntılar ve zorlanmaların nedenleri ve etkileri hakkında değerli bir bilgi kaynağıdır.  Psikolojik testler genel olarak, zeka testleri, kişilik testleri, yetenek testleri gibi genel başlıklara ayrılabilir.

Psikolojik değerlendirme genel olarak kişilerin güçlü ve zayıf tarafları hakkında bilgi vererek ilgili alanla bağlatılı olarak gerekli eğitime, rehabilitasyon programına ve/veya terapiye karar vermeyi kolaylaştırır. Böylece kişilerin mevcut bir zayıflığının güçlendirilmesi veya güçlü yanına uygun bir programa katılmasını sağlayarak mevcut kapasitelerini daha etkin kullanmalarına yardımcı olur.

Bunların yanında ister psikoterapi sürecinde olan, ister ilaçla takip edilen hastalarda hem tedavi şeklinin belirlenmesinde hem de sürecin takibinde psikolojik testler iyi birer ölçüttürler. Hastayla hangi psikoterapi yöntemiyle daha fazla yardımcı olunabileceği konusunda iyi birer yol gösterici araçtırlar.

Psikolojik Değerlendirme için Nasıl Başvurabilirim?

Merkezimizi arayarak veya internet sitemizden psikolojik değerlendirme, psikolojik tesler ve psikolojik değerlendirme yöntemleri hakkında daha kapsamlı bilgi alabilirsiniz. Merkezimizide, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik için Wisc-R, Rorschach, TAT veya CAT gibi psikolojik değerlendirme yöntemleri sürecinde kullanılan çok sayıda test uygulaması ve raporlaması yapılmaktadır.

İlgili Diğer Yazılar

Psikolojik Testler

Psikolojik Değerlendirme Testleri

Terapinin Faydaları

Travma ve Travmayla Başa Çıkmak

Evlilik Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi
Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri, Psikolojik Değerlendirme, Psikolog, Psikolog Moda, Psikoterapist, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Şişli Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık, Terapist