Cinsel Taciz ve istismar

Cinsel Taciz ve istismar, Çocuk Terapisi, Çocuk Pedagogu Moda, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti Moda, Çocuk Psikolojisi, Ergen Psikolojisi, Çocuk pedagogu Kadıköy, Çocuk Psikoloğu Kadıköy, Oyun Terapisi, Çocuk Psikoloğu Anadolu Yakası, Çocuk Psikoloğu Avrupa Yakası, Çocuk Terapisti Şişli

Cinsel Taciz ve istismar

Cinsel taciz ve istismar insan hayatında ne zaman olursa olsun ruh sağlığına ciddi zararlar verir. Özellikle de birey bu durumlarla çocukluk çağında karşı karşıya kaldığında etkiler çok daha sarsıcı olacaktır. Nitekim unutmamak gerekir ki, çocukluk çağında maruz kalınınan istismar ve tacizin aktörleri genellikle çocuğun yakınında olan, onu tanıyan ya da kendi ailesindeki yetişkinlerdir. Bu durum istismarın, özellikle de cinsel istismarın travmatik deneyimini çok daha belirginleştirir ve deneyimin kalıcı etkilerini daha da derinleştirir.

Cinsel Taciz ve istismar
Cinsel Taciz ve istismar

Çocukluk Çağının Önemi

Çocukluk çağı bireyin hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için gerekli olan pek çok kazanımın edinilmesi önemlidir. Örneğin bağlanma ve sonucunda kazanılacak güven, bireyin çevresindekilere, kendisine ve geleceğine güven duymasını; duygusal, sosyal ve ekonomik anlamda hayatta “başarılı” olmasını sağlayacak girişimlerde bulunabilmesine olanak verir. Ancak cinsel istismar çocuğun yakınında olan ve tam da doğrudan bir güven ilişkisi içinde olması gereken birisi tarafından geldiğinde güven duygusu temelden sarsılır. Oysa ki kendini güvende hissedebilme ve yakınlık kurabilme çift ilişkisinin dinamiklerinde bulunan temel olgulardandır. Ayrıca, çocukluk çağında yaşanılan cinsel tacizin etkilerinin sadece güven duyma ve yakınlık kurma becerilerini sarsmakla sınırlı kalmadığı da unutulmamalıdır.

Utanç ve Etkileri

Utanç, sarsılmış kendilik algısı, bilinç ve hafıza problemleri, ego gücünün gelişmemesi ve hatta hayatın anlamsızlığı, derin bir yalnızlık ve anlaşılamama hissi gibi diğer olası sonuçlar da bu duruma eklendiğinde, çocukluk çağında cinsel tacize uğramış bir bireyin çift ilişkisinde güçlükler yaşamaması neredeyse kaçınılmazdır. Dolayısıyla çocukluk çağında cinsel tacize uğramış bir bireyin mutlaka bir destek alması, çoğunlukla da terapi sürecinden geçmesi önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki, çift ilişkileri içinde bireyler iki ayrı ruhsallık ve geçmişle bir araya gelseler de kendi dinamiklerini oluştururlar. Hatta zaman zaman ayrı ayrı problemli sayılabilecek bireysel davranışlar o çiftin ilişkisinde bir yer bulabilir, hatta beraber olmalarını sağlayan öneml bir unsur dahi olabilir. Bu sebeple, bireysel terapi sürecinden geçen çocukluk çağı cinsel taciz maduru bir birey, terapi sürecine girdikten sonra kendi yakın ilişkilerinde, özellikle de çift ilişkisinde sorunlar yaşamaya başlayabilir. O yüzden, çift terapisinin de bireysel terapiye paralel bir şekilde sürdürülmesi ilişkide yaşanabilecek neredeyse kaçınılmaz güçlüklerle çiftin önemli ölçüde baş edebilmesini sağlar. Taciz mağduru bireyle yapılan terapi seanslarının başlangıcında güven, beceri geliştirme, duygu yönetimi, öz düzenleme gibi konulara odaklanılarak bireyin yaşantısına bir stabilizasyon / dengeleme getirmek hedeflenir.

İkinci aşamada deneyiminin ayrıştırılarak çalışılmasına geçilir. Ardından bireyin hem bireysel iç dünyasında hem de ilişkisel dünyasında gelişim ve dönüşümüne odaklanılır. Tam da bu sürece paralel olarak sürdürülecek bir çift terapisinde de, ilk aşamada ilişkide stabilizasyon ve güven, sonra çiftin arasındaki bağların yeniden yapılandırılarak güçlendirilmesi ve yeni ilişkilenme modellerinin geliştirilmesi hedeflenir. Son olarak da yapılan bu gelişim ve dönüşüm sürecin devamlılığının sağlanması ve sürecin içselleştirilerek çiftin doğal eylemselliğinin bir parçası haline gelmesi hedeflenir.

İlgili Diğer Yazılar

Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Ergen ve Ergenlik Dönemi Çatışmalar

Boşanma ve Psikolojik Etkileri

Çocuk Çizimlerini Anlamak 

Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısıyla Baş etmek

Çocuk ve Ergen Terapisi ve Danışmanlığı

Çocukluk Çağı Depresyonu

Oyun Terapisi
Cinsel Taciz ve istismar, Çocuk Terapisi, Çocuk Pedagogu Moda, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti Moda, Çocuk Psikolojisi, Ergen Psikolojisi, Çocuk pedagogu Kadıköy, Çocuk Psikoloğu Kadıköy, Oyun Terapisi, Çocuk Psikoloğu Anadolu Yakası, Çocuk Psikoloğu Avrupa Yakası, Çocuk Terapisti Şişli

1 YORUM

Comments are closed.