Depresyon Nedir?

Depresyon Nedir?, Depresyon, Depresyonun nedenleri, depresyondan kurtulmak, Psikolog, Terapist Moda, Psikoterapi, Psikolog Moda, Anadolu Yakası Terapist, Avrupa Yakası Terapist, Depresyonun Tedavisi, Yetişkin Terapisti

Depresyon Nedir?

Depresyon en yaygın görülen ruh sağlığı sorunudur.  Bir kişi için depresyonda denildiğinde, bir çeşit ruhsal çökkünlük halinde olduğu anlaşılmaktadır. Gündelik yaşamda herkes zaman zaman kendini moralsiz, üzgün, mutsuz hatta karamsar hissedebilir. Burada ayırıcı olan sürekli hissedilen duygunun ne olduğudur. Bu açıdan düşünüldüğünde gündelik bazı olayların sonucunda oluşan mutsuzluk ve hayattan tat almama duygusuyla depresyonu birbirinden ayırmak gerekir.

Gündelik Moral Bozukluğunun Depresyondan Farkı

Bir hastalık olarak depresyonun gündelik olağan moral bozukluğundan farkı kişinin sadece duygusal olarak üzgün, mutsuz, kederli hissetmesi değil ama yanı sıra düşünce olarak durumuyla ilgili ümitsizlik, çaresizlik ve karamsarlık içinde olması, kendini bu durum içinde yetersiz ve değersiz olarak algılaması ve hatta intiharı çözüm olarak görmesi, davranış olarak kendini toplumdan soyutlaması, içine kapanması, giderek durgunlaşması, hiçbir şeyden zevk alamaması ve isteksizlik göstermesi ve bedensel olarak uykusunun ve iştahının bozulmasıdır.

Depresyon Nedir?
Depresyon Nedir?

Depresyonun Neden Olduğu Sosyal ve Fiziksel Sorunlar

Bunun dışında, hastalar yaşam içindeki aktivitelerini sürdüremezler ve iş, aile ve sosyal yaşamları olumsuz etkilenir. Uzamış ve iyi tedavi edilmemiş depresyon bedensel hastalıklara da zemin hazırlamakta ve diyabet, kalp hastalıkları gibi bedensel hastalıkların gidişini kötüleştirmektedir. Bunun yanında tedavi edilmeyen bir depresyonun sosyal yaşamda da bazı olumsuz etkileri vardır. Kişi çoğu zaman gündelik işlerini yapamadığı için hem iş hayatında hem de ev yaşantısında sorunlar yaşar. Haz veya keyif alamadığı için aile veya arkadaş etkinliklerine katılamaz. Bundan dolayı da, her geçen gün arkadaş ve aile çevresinden uzaklaşırlar. Hem iş hem sosyal yaşamda yaşadığı bu kayıplar hasta açısından daha derin yalnızlık ve ümitsizlik duygusuna neden olabilir. Hastanın yaşam kalitesi ve doyumu giderek daha da azalır. Çünkü hastalık hastanın hayatında giderek daha fazla fiziksel ve sosyal kayıba neden olmaya başlar.

Depresyon Nedir?-
Depresyon Nedir?-

Depresyonun Sıklığı Nedir?

Yaşam boyu hastalanma riski ise erkeklerde on erkekten bir tanesi, kadınlarda ise her dört veya beş kadından bir tanesi yaşamlarında en az bir kez depresyonla karşılaşmaktadır.
Görüldüğü gibi kadınlarda iki kat daha fazladır. Yineleyici depresyonlar kadınlarda daha sıktır.

Depresyonda risk faktörleri  nelerdir?

 • Erken ebeveyn kaybı
 • Madde ve alkol kötü kullanımı
 • Kaygı bozuklukları
 • Erken ebeveyn kaybı
 • Düşük sosyoekonomik düzey
 • Boşanma, ayrı yaşama
 • İşsizlik
 • Daha önce depresyon geçirmiş olma
 • Yakın zamanda önemli yaşam olayları, stres etkenleri
 • Kişilik yapısı
 • Çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü
 • Tıbbi hastalıklar
 • Hormonal değişiklikler.
Depresyon Nedir?--
Depresyon Nedir?–

Depresyonun belirtileri nelerdir?

 • İlgi kaybı
 • Umutsuzluk
 • Karamsarlık
 • Derin üzüntü
 • Kötümser düşünme
 • Zevk alamama
 • Kaygı
 • Huzursuzluk
 • Çaresizlik duyguları
 • Enerji düzeyinde azalma
 • Benlik saygısında düşme
 • Suçluluk duyguları
 • İntihar düşünce
 • Fazla iştah veya kilo kaybı
 • Uyku bozukluğu
 • Dalgınlık
 • Unutkanlık

Sonuç olarak; ruh sağlığında en yaygın olarak görülen depresyon doğru anlaşılıp yardım alındığında tedavi edilebilir bir hastalıktır. Depresyonun tedavisindeki temel sorun hastanın depresyonun yarattığı ümitsizlik ve karamsarlıktan dolayı psikolojik destek ve yardım almaya isteksiz oluşudur. Çünkü yardım aramak kendi içinde bir ümiti barındırır.

İlgili Diğer Yazılar

Yas Sürecinde Psikolojik Yardım

Takıntılar ve Zorlantılı Davranışlar

Terapinin Faydaları

Terapiye Dair

Psikoterapi Nedir?

Öfke Nedir?

Panik Bozukluk ve Tedavisi

Yeme Bozuklukları
Depresyon Nedir?, Depresyon, Depresyonun Belirtileri, Depresyonun tedavisi ne kadar sürer, depresyonun ilaçları, Terapist Moda, Psikoterapi, Psikolog Moda, Anadolu Yakası Terapist, Avrupa Yakası Terapist, Moda Terapist, Depresyonun Tedavisi

2 YORUMLAR

Comments are closed.