Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri

Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri, Psikolojik Sorunlar, Psikolog Moda, Terapist, Terapist Kadıköy, Psikolojik Bozukluk, Bipolar, Manik Depresif, Depresyon Tedavisi, Psikolojik Danışman, Psikolog Taksim, Psikoterapist, Terapi, Psikolog

Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri

En yaygın psikolojik rahatsızlıkların depresif bozukluklar ve anksiyete bozuklukları olduğu belirlenmiştir. 4 kişiden 1’i bir yıl süresince psikolojik rahatsızlıklardan birinden mustarip olmaktadır. Kadınların psikolojik kaynaklı sorunları için tedavi görmeye erkeklerden daha çok meyilli olduğu belirlenmiştir. Toplum içerisinde yaşayan yaşlıların 5’te 1’i ve huzur evlerinde yaşayan yaşlıların 5’te 2’sinin depresyonda olduğu bulunmuştur.

Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri-
Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri-

Psikolojik Rahatsızlıkların Sınıflandırılması

Bütün psikolojik rahatsızlıklar ve tanılandırma sistemleri Kraepelin’in çalışmasına dayanmaktadır. Kraepelin, birtakım semptomların sıklıkla bir arada görüldüğünü ve bu durumun onları ‘bozukluk’ ya da ‘sendrom’ olarak isimlendirmemize olanak tanıdığını belirtmiştir. Psikolojik rahatsızlıklar; oluşum nedenleri, semptomları, seyirleri ve sonuçları bakımından birbirlerinden ayrılırlar.

Psikolojik Rahatsızlıklara Tıbbi Yaklaşım

Tıbbi model, psikolojik rahatsızlıklara objektif bir bakış açısı sunduğunu savunur. Psikolojik rahatsızlıkların çoğunlukla genetik olarak belirlendiğini ve ayrı psikolojik bozukluk sınıflandırmalarının geçerli ve güvenilir kanıtlara dayalı olduğunu belirtir. Tıbbi yaklaşımda psikolojik rahatsızlıkların sınıflandırılması ve tanılandırılması için Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD – International Classification of Disease) ve Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kullanılmaktadır.

Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri--
Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri–

Psikolojik Rahatsızlık Nedir?

Psikolojik rahatsızlık veya psikolojik bozukluk; kişinin düşünme, hissetme veya davranma biçimini etkileyen, kişide strese ve fonksiyon zorluklarına yol açan sağlık durumudur. Bu sağlık durumunun, normal kabul edilen gelişim sürecinin ya da kültürün dışında olduğu varsayılır. Farklı yoğunluklarda içsel strese neden olur. Standardize edilmiş kriterlere göre tanılandırılabileceği düşünülür.

Psikiyatrik ve Psikolojik Değerlendirme Farkı

Psikiyatrik bir değerlendirme çoğunlukla tanılandırma sürecini içerirken psikolojik bir değerlendirme tanılandırma sürecini içermez. Psikiyatrik değerlendirme sonrası kişiye tanısına uygun bir ilaç verilebilir. Psikolojik tedavi süreci, devam eden içsel stresin giderilmesine yönelik ilaç dışı tedavi yöntemlerini içerir. Psikoterapi, oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.

Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri----
Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri—-

Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri, Psikolojik Sorunlar, Psikolog Moda, Psikolog Şişli, Psikolog Kadıköy, Psikolog Cihangir, Psikolog Nişantaşı, Psikolog Taksim, Psikoterapist, Terapi, PsikologTanılandırmanın Avantajları ve Dezavantajları

Tanı; etkili bir tedavi seçimine yardımcı olabilir ancak indirgemecidir. Profesyonellerin iletişimi için faydalıdır; ancak damgalamaya neden olabilir, kişinin kendini ‘hasta’ rolünde benimsemesine ve hastalığın etiketiyle kendini tanımlamasına neden olabilir. Profesyonellerin benzer zorluklar yaşayan kişiler üzerinde uzmanlaşmasına olanak tanıyabilir; ancak ‘tanı’ sosyal kontrolün bir aygıtı da olabilir. Tanısı koyulan rahatsızlığın gelişimi, süresi ve sonucu hakkında bir fikir elde edilmesini sağlar; ancak tanıların güvenilirliği konusunda eksiklikler olabilir. Tanı konması kişi için problem oluşturabilir. Tanı, kişinin durumunun kendine özgülüğünü içermez.

İçsel Stresin Ruhsal Bozukluk Dışında Olası Nedenleri

 • Maddi Durum
 • Çevresel Koşullar
 • İşsizlik
 • Konaklama
 • İlişkiler
 • Kayıp ve Yas
 • istismar ve Şiddet
 • Travmatik Olaylar
 • izole edilme ve Yalnızlık
 • Güç ve Güçsüzlük
 • Fiziksel Acı ve Fiziksel Hastalık (Kendinin ya da başkalarının)
 • Sosyal Koşullar

Düşük sosyoekonomik seviye ile ruhsal bozukluklar arasında bir bağlantı bulunmuştur. Yoksulluk, konaklama sorunları, içinde yaşanan çevrenin koşulları ile ruhsal rahatsızlıklar arasında bir bağlantı vardır. Eğitim, iş ve maddi imkanlar konusunda fırsat eşitsizlikleri ve belirli bölgelerdeki şiddetin daha fazla oluşunun psikolojik yansımaları vardır.

Madde Kullanımı

Madde kullanımı kişinin psikotik deneyimler yaşamasına yönelik zemin oluşturur. Madde kullanımı, psikiyatrinin ‘ruhsal bozukluk’ olarak ifade ettiği tarzda deneyimler yaşanmasına neden olabilir.

Psikolojik Değerlendirme Nedir?

Kişi, psikolojik değerlendirmeye kendi isteği ile başvurmuş ya da yönlendirilmiş olabilir. Kişi ve içinde bulunduğu durum hakkında bir anlayışa ulaşma hedeflenir. Bir tedavi metodu belirleme amaçlanır. Psikolojik değerlendirme için temel terapötik beceriler gereklidir. Bunlar aktif dinleme, empatik dinleme, damgalamama ve benimsenen terapi yaklaşımı doğrultusunda belirli noktalara odaklanmaktır.

Psikolojik Değerlendirme Neleri İçerir?

 • Sorunun neden olduğu güncel zorlukların anlaşılması
 • Güncel zorlukların etkilerinin anlaşılması
 • Sorunun geçmişi
 • Genel durum değerlendirmesi: Güncel şartlar, sosyal destek ve iş/maddiyat/konaklama durumu
 • Erken çocukluk deneyimlerinin öğrenilmesi
 • Daha önceden başvurulan ve alınan profesyonel yardımlar
  Tedaviden beklentiler
Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri---
Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri—

İçsel Stres Hangi Biçimlerde Ortaya Çıkabilir?

 • Anksiyete, endişe, panik hissi, korkular
 • Düşük mod, depresyon, üzüntü
 • Geçmişte yaşanan bazı travmatik sahnelerin göz önüne gelmesi, kabuslar
 • Sesler duyma
 • Sıradışı inanışlar
 • Olmayan görüntüler
 • Kendine zarar verme
 • intihar
 • Alkol ve madde kötüye kullanımı

Normal ve normlar belirli yapılar ile belirlenir:

 • Toplum
 • Kültür
 • Medya
 • Devlet
 • Aile
İlgili Diğer Yazılar

Yas Sürecinde Psikolojik Yardım

Utanç Duygusu ve Psikolojik Gelişim ve Ruhsal Sorunlar

Terapinin Faydaları

Terapi Yöntemleri

Bağımlılık

Psikoterapi Nedir?

Depresyon Nedir?

Panik Bozukluk Nedir?

Psikolojik Sorunlar : Tanı ve Tedavileri, Psikolojik Sorunlar, Psikolojik Sorunların Tedavisi, Psikiyatrik ilaç tedavisi, depresyon ilacı, Psikiyatrist, Psikiyatri Merkezi,  Terapist, Terapist Kadıköy, Evlilik Terapisi Kadıköy, Psikolojik Danışman

2 YORUMLAR

Comments are closed.