Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), TSSB, Bursa Psikolog, İstanbul Psikolog, En İyi Psikolog, Psikolojik Sorun Yardım, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Moda Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB, PTSD), korkunç ve travmatik bir olayda doğrudan mağdur olarak ya da böyle bir olaya şahit olma sonucunda bir bireyin şiddetli bir şekilde korku, dehşet ve çaresizlik duyguları yaşaması durumudur (Barnes & Figley, 2005).

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile--
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile–

Travma Mağduruyla Birlikte Yaşamak

Travmanın olumsuz etkilerinden travmayı birebir yaşayan bireylerin yanında, onların yakınları olan kişiler de “ikincil travmatik stres reaksiyonu” göstererek son derece olumsuz şekillerde etkilenebilirler (Barnes & Figley, 2005). Nitekim, travma yaşayan bireylerin süreç içerisinde gösterdikleri semptomlar ve travma sonrası stres bozukluğu riski düşünüldüğünde, birlikte yaşadıkları aile bireyleri ile olan etkileşimlerini ve ev ortamını sürekli olarak etkileyen ve içinden çıkılması çok güç olan döngüsel bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla sadece travma yaşayan bireylerin tek başlarına terapi desteği alması yetersiz kalabilir, bu sebeple de aile sisteminin bütünsel olarak ele alınıp, travma sonrası stress bozukluğu açısından sisteme sunulacak bir terapötik destek, travma mağduru ve bundan etkilenen aile bireylerinin bu süreci daha sağlıklı bir şekilde geçebilmelerini sağlayacaktır. Öte yandan sadece bireyler değil, ailenin birlikte deneyimledikleri yangın ya da araba kazası gibi bazı olaylar da tüm ailenin travmaya birlikte maruz kalmasına, ve bununla başa çıkmada zorluklar yaşamalarına yol açabilir, ki böyle durumlarda ailenin tüm bireylerine ulaşacak bir aile terapisi, travmanın atlatılabilmesi için oldukça elzem olacaktır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile

Travmanın Aileye Etkileri

Travmatik bir olaya maruz kalmanın aile sistemine yapabileceği çeşitli etkiler vardır. Aile terapistinin bu değişikliklerin farkında olarak bunlara müdahale etmeye hazırlıklı olması gerekir. Bunlardan birisi, ailenin hayata, dünyaya ve çevrelerine bakış açılarının, algılarının değişerek başkalarından ve yaşamdan beklentilerinin genel olarak olumsuz duygu, düşünce ve tutumlara dönüşmesidir. Dolayısıyla aile bireylerinin kaygılar, korkular ve fobiler geliştirmesi mümkündür. Travmaya maruz kalmanın bir diğer sonucu da, aile sistemi içerisinde bireylerin onlara destek olabilecek kaynakları, kendi güçlü yanlarını görememeleri olabilir. Güçlü yanlarının ve onlara destek olabilecek kaynakların farkında olan bir aile, travma ile daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilecektir. Dolayısıyla terapist, aile sistemindeki bireylerin kaynakları ve güçlü yanlarına dair farkındalıkları üzerinde çalışmalıdır. Kendilerini çaresiz gören ve duruma kaderci bir anlayışla yaklaşmalarını sağlayan duygu ve düşünceleri çalışarak aile sisteminde yeterlilik duygusunun geliştirilmesine, sahip olunan kaynakların ve güçlü yanların fark edilmesine çalışmalıdır. Bunun sonucunda terapinin sağaltıcı etkisi daha belirgin olacaktır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile----
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile—-

Travma Mağduru Ailede Çocuk Olmak

Aile bireylerinden birisi, özellikle bir çocuğun travma mağduru olduğu durumlarda, aile bireyleri hem travma sonucu oluşacak semptomlarla başa çıkma konusunda güçlükler yaşayabilecek, hem de bir ebeveyn kendini o çocuğun koruyucusu olarak görebilecektir. Bu durumlarda diğer aile bireyleri dışarıda tutulduklarını ve yabancılaştıklarını hissedebilecek, hem de aile içindeki roller ve ilişkiler travmaya bağlı olarak yeniden ve olumsuz bir şekilde biçimlenebilecektir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile---
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile—

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), TSSB, Bursa Psikolog, İstanbul Psikolog, En İyi Psikolog, Psikolojik Sorun Yardım, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Moda Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik DanışmanlıkTravmatik Olayın İnkarı

Öte yandan bir başka tepki de yaşanan travmanın yok sayılmaya veya bastırılmaya çalışılması olacaktır. Her iki durumda da travmaya maruz kalan da aile de sürecin atlatılmasında güçlükler yaşayabilecek, travma sonrasında ailenin sorunla başa çıkma yollarındaki aksaklıklar sebebiyle aile sistemini olumsuz olarak etkileyen ardıl sorunlar yaşanabilir ve aile üyesi travma sonrası stres bozukluğu ortaya çıkma riski göz önünde tutulmalıdır. Aile terapistinin bu konuda da hazırlıklı olması, ayrıntılı bir değerlendirme yaparak duruma müdahale etmesi gerekmektedir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile-
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Aile-

Travma Mağduru Ailelere Psikolojik Destek ve Terapi

Travma mağduru ailelerle çalışacak terapistin öncelikle aile ile sıkı bir terapötik işbirliğine girmesi gerekir. Bu işbirliğinde terapistin kendisini ailenin sorunları ile yakından ilgilenen ve destek olmak için çaba gösteren, herkese eşit söz hakkı veren, dinleyen hem terapi sürecini hem de davranışları iyi yöneten bir uzman olarak konumlandırması önemli olacaktır. Ardından terapistin yapması gereken problemin yapılandırılması olacaktır. Bunun için hem terapist her bir aile bireyinin kendi gözünden ayrıntıları ile kendi deneyimlerini dinler, öte yandan da sağaltıcı yeni bir bakışın geliştirilebilmesi için de düşünmeye, durumu yeniden kurgulandırmaya başlar. Daha sonra desteğiyle aile bireylerinin problemi diğerlerinin deneyimlediği şekilde duyması, birbirlerinin deneyimlerini daha iyi anlaması ve kendi konumlarının da dışına çıkarak problemi yeniden anlamlandırmaları hedeflenir. Ardından terapistin desteğiyle aile bireylerinin yanlış anlamaları düzelttikleri, yeni anlayışlar geliştirdikleri, birbirlerinin sorularına yanıtlar verdikleri ve çözüm için birlikte fikirler ürettikleri bir sürece girilir. Bunun sonucunda ailenin bir “iyileşme modeli” geliştirmesi beklenir. Son olarak da ailenin başlangıçta belirledikleri hedefler konuşularak, bu hedeflere nasıl ulaşıldığı, ilerde karşılaşabilecekleri travmalarla başa çıkabilmek için ellerinde olan kaynakları, güçlü yanları, yeni rol ve sorumlulukları, karşılaşılabilecek olası travmalarda destek alabilecekleri yerler de konuşularak ailenin süreçten başarılı oldukları duygusuyla çıkması hedeflenir.

İlgili Diğer Başlıklar

Kayıp ve Aile

Utanç ve Psikolojik Gelişim

Terapinin Faydaları

Travma ve Travmalarla Başa Çıkma

Depresyon Nedir?

Çocuklarla Ölümü ve Yası Konuşmak

Boşanma, Ayrılık ve Psikolojik Etkileri

Terapiye Dair
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), TSSB, Bursa Psikolog, İstanbul Psikolog, En İyi Psikolog, Psikolojik Sorun Yardım, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Moda Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık

2 YORUMLAR

Comments are closed.