Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik

Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik, Eşcinsellik, Eşcinsel, Gay Terapi, Lezbiyen Terapi, LGBT Terapi, Eşcinsel Terapi, LGBT, Terapi Kadıköy, Eşcinsel Kadıköy, Terapi Moda

Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik Nedir?
Cinsel yönelim ve eşcinsellik; bireyin toplumsal, ilişkisel, cinsel ve duygusal dünyasını tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Cinselliği oluşturan unsurlar; cinsel yönelim, biyolojik cinsiyet (sex), toplumsal cinsiyet (gender) ve sosyal cinsiyet rolüdür.

Cinsel yönelim: Belli bir cinsiyetteki (toplumsal cinsiyet/gender) bireye karşı süregelen duygusal, romantik ve cinsel çekim.

Biyolojik cinsiyet: Biyolojimizin işaret ettiği cinsiyet.

Toplumsal cinsiyet: Erkek ya da kadın olmaya yönelik psikolojik duyum.

Sosyal cinsiyet rolü: Eril ya da dişil davranışları belirleyen kültürel normlara uyum.

Tanımlanmış belirli bazı cinsel yönelimler vardır.

Homoseksüellik/ Eşcinsellik: Kişinin kendi cinsinden birine yönelmesi.

Biseksüellik: Kişinin her iki cinsiyete de yönelmesi.

Heteroseksüellik/ Karşıcinsellik: Kişinin karşı cinsiyetten birine yönelmesi.

Eşcinsel yönelimi tanımlayan bazı ifadeler bulunmaktadır.

Lezbiyen: Eşcinsel yönelimli kadınlar.

Gey: Çoğunlukla eşcinsel yönelimli erkekler için kullanılsa da, eşcinsel yönelimi olan erkek veya kadın.

Cinsel yönelim; cinsel davranıştan çok daha fazlasını ifade eden kapsayıcı bir terimdir. Cinsel yönelim ve eşcinsellik; kişinin duygularına ve kişinin kendilik kavramına dair birçok şeyi de içerir. Cinsel yönelim; cinsel davranışa işaret etmeyebilir.
Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik, Eşcinsellik, Eşcinsel, Gay Terapi, Lezbiyen Terapi, LGBT Terapi, Eşcinsel Terapi, LGBT, Terapi Kadıköy, Eşcinsel Kadıköy, Terapi Moda

Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik
Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik

Cinsel Yönelim, Heteroseksüellik ve Eşcinselliğin Nedenleri Nelerdir?

Bilim insanları tarafından, bir bireyin cinsel yöneliminin nasıl geliştiği henüz anlaşılmamıştır. Farklı teoriler cinsel yönelimin nedenleri için farklı kaynaklar önermiştir: Genetik ya da doğuştan gelen hormonal etkenler, erken çocukluk döneminde yaşanılanlar gibi. Buna karşın birçok bilim insanı, cinsel yönelimin erken yaşlarda biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerin etkileşimiyle şekillendiği düşüncesini paylaşırlar.

Cinsel Yönelim Bir Seçim Midir?

Hayır. Çoğu insan için cinsel yönelim ergenlik döneminde hiçbir cinsel deneyim olmadan ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, kimi bireyler cinsel yönelimlerini eşcinsellikten karşı cinselliğe çevirmek için yıllar boyunca hiçbir başarı elde edemeden uğraştıklarını ifade ederler. Bu nedenlerden dolayı psikologlar, cinsel yönelimi isteğe bağlı olarak değiştirilebilen bilinçli bir seçim olabileceğini düşünmezler.
Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik, Eşcinsellik, Eşcinsel, Gay Terapi, Lezbiyen Terapi, LGBT Terapi, Eşcinsel Terapi, LGBT, Terapi Kadıköy, Eşcinsel Kadıköy, Terapi Moda

Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik-
Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik-

Eşcinsellik Zihinsel Bir Hastalık Mıdır ya da Duygusal Bir Problem Midir?

Kesinlikle hayır! Psikologlar, psikiyatrlar ve diğer sağlık uzmanları, eşcinselliğin hastalık, zihinsel bozukluk ya da duygusal bir problem olmadığında hemfikirdirler. Yapılan yansız araştırmalar eşcinsel yönelimle duygusal ya da sosyal problemler arasında herhangi bir bağın olmadığını göstermiştir. Geçmişte eşcinsellik hakkında bilgiler, terapi görmekte olan lezbiyen ve geylerden elde edildiği için toplum ve zihinsel hastalık uzmanları eşcinsellik ile ilgili taraflı ve gerçekdışı düşünceleri savundular. Ne zaman ki araştırmacılar terapi görmeyen lezbiyen ve geylerden gelen bilgileri değerlendirdiler, eşcinselliğin zihinsel bir hastalık olduğu görüşünün yanlış olduğunu anladılar. Amerikan Psikiyatri Birliği 1973 yılında yeni araştırmaların önemini tüm zihinsel ve ruhsal hastalıkları içeren resmi el kitabından “homoseksüellik” terimini çıkartarak onayladı. 1975 yılında ise Amerikan Psikoloji Birliği bu değişikliği destekleyen bir karar çıkarttı. Kimi insanlar eşcinsel yönelim ile zihinsel hastalıklar arasında bir bağ kurarak onları hasta olarak damgalamaktadırlar. Bu iki birlik ise, tüm zihinsel ve ruhsal hastalık uzmanlarını, bunun gerçekdışı olduğunu ifade etmeleri konusunda uyarmaktadır. Eşcinselliğin bir zihinsel bozukluk olarak sınıflandırılmamasından bu yana, yapılan yeni araştırmaların bulgularıyla iki birlik tarafından bu düşünce güçlendirilmiştir.

Terapi ile cinsel yönelim değiştirilebilir mi?

Hayır. Her ne kadar eşcinsel eğilim zihinsel bir hastalık olmasa ve lezbiyen ve geylerin heteroseksüelliğe dönüştürme çabasında herhangi bir bilimsel bulgu bulunmasa da, bazı bireyler kendi cinsel yönelimlerini ya da başka bireylerinkini (çocukları için terapi talepleri olan aileler gibi) değiştirmek isteyebilirler. Bu çeşit terapiyi üstlenen kimi terapistler danışanlarının cinsel yönelimlerini (eşcinsellikten heteroseksüelliğe) değiştirdiklerini rapor etmişlerdir. Bu raporlarda yapılan inceleme sonucunda şüphe uyandıran faktörler bulunmuştur: Bu iddiaların birçoğu zihinsel sağlık araştırmacılarından değil, cinsel yönelime ideolojik açıdan bakan organizasyonlardan gelmiştir. Ayrıca tedavi süreci ve sonuçlarının da belgelendirilmesi yetersizdir. Bunun yanında danışanın tedavi sonrası durumunun gözlem süresi de çok kısadır. 1990 yılında Amerikan Psikoloji Birliği dönüşüm terapilerinin sonuç vermediğine tam aksine yarardan çok zarar verdiğini bilimsel kanıtlarla bildirmiştir. Bireyin cinsel eğiliminin değiştirilmesi, cinsel davranışlarının değiştirilmesinden ibaret değildir. Bu tür bir terapi kişinin duygusal ve cinsel dünyasını, duygularını değiştirmeyi, kişinin kendilik kavramını ve sosyal kimliğinin tekrar yapılandırılmasını gerektirecektir. Bazı zihinsel sağlık uzmanlarının cinsel yönelimi dönüştürme çabasında olmalarına karşın; diğerleri, hastalık olmayan ve kişinin kimliği için çok önemli olan bu kişisel özelliği değiştirme çabasının etiğini sorgulamaktadırlar.
Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik, Eşcinsellik, Eşcinsel, Gay Terapi, Lezbiyen Terapi, LGBT Terapi, Eşcinsel Terapi, LGBT, Terapi Kadıköy, Eşcinsel Kadıköy, Terapi Moda

Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik--
Eşcinsellik

Gey ve lezbiyenler açılmak ve önyargılar, ayrımcılık ve şiddetle baş etmek için psikolojik yardım talebinde bulunuyorlar.

İlgili Diğer Yazılar

Psikoterapiye Dair

Terapinin Faydaları

Travmalar ve Travmalarla Başa Çıkmak

Çift Terapisi ve Çift İlişkisine Faydaları
Cinsel Yönelim ve Eşcinsellik, Eşcinsellik, Eşcinsel, Gay Terapi, Lezbiyen Terapi, LGBT Terapi, Eşcinsel Terapi, LGBT, Terapi Kadıköy, Eşcinsel Kadıköy, Terapi Moda

1 Yorum

Comments are closed.