Çözüm Odaklı Psikoterapi

Çözüm Odaklı Psikoterapi, Psikoterapist, Terapi, Terapist, Anadolu Yakası Psikolojik Danışman, Kadıköy Psikolog, Taksim Psikolog, istanbul en iyi psikolog, Anadolu Yakası Psikiyatrist

Çözüm Odaklı Psikoterapi

Her ne kadar Lipchick’in makalesinde Çözüm Odaklı çalışan terapistlerin biraz daha duyguya odaklanabilecekleri ifade edilmiş de olsa, Çözüm odaklı yaklaşımın bence en temel sorunlarından birisi duygulara yeterince değinmemiş olması. Lipchick her ne kadar duygular ve davranışların birlikte ele alınabileceğini ifade etsede, bu bana daha çok davranışın daha iyi tanımlanması ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için başvurulan bir yol gibi geldi. Odak yine duyguların çalışılması değil, davranışın duygularla ele alınmasıyla sürecin daha kapsayıcı, ve anlamlı olmasını sağlamak gibi bir amacı var sanki. Özellikle yoğun duygularla gelen ve sorunlarını anlatmak isteyen, çoğu zaman da terapisti aslında asıl sıkıntı çekenin kendisi olduğu konusunda ikna etmeye çalışan danışanlar varken karşımızda, duyguya yer vermeden sadece davranış konuşmak ve geleceğe bakmaya çalışmalarını arzu etmek, yoğun duygular yaşayan bir danışan için çok iyi gelir miydi emin değilim. Bu aşamada seansın “sahici” gelebilmesi, danışanın farkedildiğini ve anlaşıldığını hissetmesi açısından duygulara yer verilmesi önemli olacaktır. Ayrıca duyguları, konuşulan davranışlarla birlikte ele alan bir terapist, diğer duygu odaklı yöntemlere göre daha mekanik kalabilecek bir yaklaşım olan çözüm odaklı terapi sürecinde empati kurduğunu, danışanları anladığını, onlarla beraber sorun üzerinde çalışıyor olduğunu da daha iyi hissettirecektir. Dolayısıyla çözüm odaklı terapinin bana göre en zayıf yanı olan duygulara terapi esnasında daha çok yer verilmesi bu yöntemi daha işe yarar kılacaktır. Aslına bakılacak olursa, bana göre insanları mucizeler düşünmeye davet etmek, iyi günlerini düşünmeye çağırmak, sorunlarını en yoğun yaşadıkları anlarda bile iyi yaptıkları şeyleri gözden geçirerek ele alınabilir ve uygulanabilir çözüm yolları düşünmeleri için onlara destek olmak da zaten pozitif de olsa duyguları kullanmaktır gibi geliyor zaten bana.

Çözüm Odaklı Psikoterapi
Çözüm Odaklı Psikoterapi

Her ne kadar negatiflere odaklanmak bu yöntemin odağının dışında da olsa, danışanları anlama sürecinde negatif duygularını ifade etmelerini sağlamak, pozitif dugularla da çözüm yollarını düşünmek iyi bir kontrast sunacaktır danışana ve iyiye olan arzuyu da teşvik edecektir. Duygular biraz eksik de kalsa başka yaklaşımlarla desteklendiğinde, çözüm odaklı terapi bana, özellikle de kriz ve belirgin sorunların olduğu aile ve çiftlerde işe yarar bir yöntem gibi geliyor. Narrative terapi yaklaşımı ile yeniden yazılmak istenen başka bir hikayenin, spesifik bir sorun için yeniden yazılması olarak düşünülebilir. Umut vadedici ve daha kısa sürebilecek bir yöntem olarak kullanılabilir ve iyi sonuçların alınmaya başlanması daha çabuk sağlanabilir. Krizin aşılmaya başlanması ya da problemlerin çözümünde sonuç alınmaya başlanmasıyla da başka yaklaşımlar gözden geçirilerek uygulamaya konulabilir.

Çözüm Odaklı Psikoterapi, Psikoterapist, Terapi, Terapist, Anadolu Yakası Psikolojik Danışman, Kadıköy Psikolog, Taksim Psikolog, istanbul en iyi psikolog, Anadolu Yakası Psikiyatrist