Psikoterapi Yöntemleri

Psikoterapi Yöntemleri, Psikoterapist, Psikoterapi, Psikolog, Psikolojik Danışmanlık, Terapist, Psikolojik Destek, Avrupa Yakası Psikolog, Anadolu Yakası Psikolog, Kadıköy Psikolog, Taksim Psikolog

Psikoterapi Yöntemleri

Psikoterapi yöntem ve yaklaşımları, hastaların yaşadığı psikolojik sıkıntı ve zorlanmalarla baş etmek için, ruh sağlığı alanında geliştirilmiş psikolojik destek ve yardımları içerir.

Psikoterapi, en geniş anlamıyla; duygu, düşünce ve davranışları, konuşma, dinleme ve ilişki kurma yolları ile etkileyerek değiştirme ve iyileştirme demektir. Günümüzde pek çok psikoterapi yöntemi psikolog veya psikiyatrist gibi ruh sağlığı çalışanlarınca psikolojik sıkıntı ve zorlanmalar yaşayan kişilere uygulanmaktadır. Psikoterapi yöntem ve yaklaşımlarını kuramsal çıkış noktalarına göre sınıflandırırsak dünyada ve Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan iki psikoterapi yaklaşımı ön plana çıkar.

Psikoterapi Yöntemleri
Psikoterapi Yöntemleri

Psikanaliz, Psikanalitik ve/veya Psikodinamik Psikoterapi Yöntem ve Yaklaşımları

Ruh sağlığı alanında, psikolojik sıkıntı ve zorlanmalarla baş etmek için kullanılan en eski konuşma tedavisi yöntemi olan psikanaliz; ruhsallığın değişik boyut, süreç ve katmanlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikanaliz; psikolojik veya ruhsal soru, sorun, arayış, kısır döngü veya ruhsal bozukluklar konusunda etkili bir tedavi yöntemidir. Psikanalizin kurucusu ilk ve en ünlü psikanalist Sigmund Freud’tur. Onun en büyük eseri olan psikanaliz, sadece ruh sağlığı alanında ruhsal sorunların tedavisinde değil sanat, antropoloji, sosyoloji ve psikoloji gibi birçok sosyal bilimde büyük bir etki yaratmıştır.

Psikanaliz ve psikanalitik bakış, ruh sağlığı alanında ruhsal sorunların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi ve yaklaşımı olmanın ötesine geçerek bir toplumsal eleştiriye dönüşmüştür.

Psikanaliz veya ondan esinlenen psikanalitik veya psikodinamik terapiler, Freud’un ruhsal sorunların kökenine dair fikirlerini temel alarak ruh sağılığı alanında uygulanan psikolojik müdahaleleri kapsarlar. Freud’un geliştirdiği yaklaşımları baz alan psikoterapi yöntem ve yaklaşımları çok büyük bir çeşitlilik gösterir. Buradaki yazıda sadece genel anlamda psikanaliz ve psikanalitik veya psikodinamik psikoterapi ele alınmıştır.

Psikoterapi Yöntemleri-
Psikoterapi Yöntemleri-

Psikanaliz

Psikanalist ve onun analizinden geçen kişi (analizan) haftada en az iki veya üç kez olmak üzere seans yaparlar. Seanslarda analizan divanda uzanır. Psikanalist veya analist onun görüş açısının dışında onu rahat duyabileceği bir yerde oturur. 45 veya 50 dakika süren seanslarda analizanın tüm zihninden geçenleri, bir sınırlama, sansürleme ve gizleme olmadan “serbest çağrışım” şeklinde anlatması beklenir. Bu çağrışımlar psikanalitik çalışmanın malzemesidir. Psikanalist ve analizan, bu çağrışımlarda ortaya çıkanlar üzerine beraberce çalışırlar. Bu etkinlik en genel anlamıyla bir yorumlama çalışmasıdır. Psikanalistin özel bir eğitim görmesi, kendisinin eğitimi için psikanalizden geçmesi gerekmektedir.

Psikanalitik veya Psikodinamik Terapi

Psikanalitik veya Psikodinamik Psikoterapiler, psikanaliz ilkelerini temel alan fakat klasik uygulama kurallarına bağlı kalmayan terapi yaklaşımlarıdır. Haftalık seans saatleri psikanalize göre daha esnektir. Danışan divana uzanmaz, seanslar yüz yüze sürdürülür.

Psikanalitik Psikoterapileri uygulayabilmek için uzun süreli denetim altında ve uygulamalı eğitim görmek, psikanalitik kuramı iyi bilmek, terapi yöntem ve araçlarını iyi kullanabilmek gerekmektedir.

Her iki yöntem de danışana ya da analizana içgörü kazandırarak, kişiliğin değişimini hedefler. Bu yöntemler, uzun süreli psikoterapi yöntemleridir. Bu tür psikoterapi yöntem ve yaklaşımlarında temel hedef hastanın yaşadığı duygusal, düşünsel, davranışsal ve ilişkisel kısırdöngüyü aşmaktır.

Psikoterapi Yöntemleri--
Psikoterapi Yöntemleri–

Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapiler

Psikoterapi yöntem ve yakalşımlarından olan bir diğer önemli psikolojik müdahale yöntemi, Bilişsel davranışçı psikoterapiler, kişinin güncel psikolojik sorunlarına odaklanır. Süre olarak daha sınırlıdır. Spesifik olarak tanımlanmış sorunları çözme hedefi vardır. Bilişsel davranışçı terapi sadece başvuranların güncel duygusal, davranışsal, bilişsel sorunlarını çözmez; aynı zamanda bütün yaşamları süresince sorunlarını çözmekte kullanabilecekleri özel birtakım beceriler öğretmeyi hedefler.

Bilişsel davranışçı terapilerde öğrenilen beceriler; çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, çevreyle yeni ilişkiler kurmak ve davranış değişikliğidir. Genellikle 2-3 seanstan sonra ilk seanslarda ortaya konulan amaçlara ne kadar sürede ulaşılabileceği konusunda terapistin bir fikri olur. Bazı danışanlar için 6-10 görüşme gibi çok kısa bir süre yeterli olabilir. Daha fazla soruna odaklanmak isteyen danışanlar ise birkaç aydan daha fazla hatta bir yılı geçen bir süre boyunca terapide kalmayı seçebilirler. Danışanla başlangıçta, çok ağır bir kriz durumu söz konusu değilse haftada bir kez görüşülür. Kişi kendini daha iyi hissetmeye başlar başlamaz seansların aralığı açılmaya başlar. Önce 15 günde bir, daha sonra üç haftada bire doğru görüşmeler kademeli olarak seyrekleştirilir. Bu henüz terapide iken öğrenilen becerilerin gündelik hayat içinde uygulanarak denenmesi şansını verir. Terapi sona erdikten 3, 6 ve 12 ay sonra birer güçlendirme seansı yapılır.
Psikoterapi yöntemleri ve yaklaşımları kişilerin yaşadığı sorunları çözmek için geliştirilmiş psikolojik müdahele çeşitleridir. Kişilerin yaşadıkları psikolojik sorunlara göre çeşitlilik gösterirler.

İlgili Diğer Yazılar

İlişkilerin Aritmetiği: İlişkilere Psikodinamik Bir Bakış

Danışan Odaklı Terapi

Terapi ve Bedensel Farkındalık

Yas Sürecinde Psikolojik Yardım

Terapinin Faydaları

Ruhsal Sorunlar, Tanı ve Tedavi

İlişki Sorunları ve İlişki Sorunlarıyla Başa Çıkma Yolları

Psikoterapi Yöntemleri, psikoanalitik psikoterapi, terapi nedir, en iyi psikolog, ilişki sorunları çözümü, tavsiye psikolog, Psikolojik yardım, Avrupa Yakası Psikolog, psikanaliz, Kadıköy Psikolog, psikodinamik terapi

4 YORUMLAR

  1. […] kullanabilecekleri özel bir takım beceriler de öğretmeyi hedefler. Daha fazlası için: Lunar Psikoterapi Websitesi – Psikanalitik ve Bilişsel Davranışçı Ekol Karşılaştırmas… Hümanistik yaklaşım hakkında daha fazla bilgi için: Hümanistik Terapinin Genel Yaklaşımı […]

Comments are closed.