Ruh Sağlığı Alanında Kim Kimdir?

Ruh Sağlığı Alanında Kim Kimdir?, Ruh Sağlığı, Psikolog, Psikiyatrist, Psikiyatri, Terapist, Pedagog, Psikolojik Danışman, Terapi, Terapist, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Moda Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık

Ruh Sağlığı Alanında Kim Kimdir?
Ruh sağlığı bozukluklarında tanı ve tedavinin sağlanması, ihtiyaç duyulan psikolojik desteğin ve ilaç tedavisinin doğru  alınması için doğru uzmana başvurmak oldukça önemlidir. Ruh sağlığı ile ilgili yardım almak isteyen kişiler nereye başvuracakları hususunda kararsızlık yaşamaktadır. Bunun en önemli sebebi ülkemizde toplumun birçok kesiminde ruhsal sorunlarla uğraşan meslek gruplarının ve görevlerinin yeterince bilinmemesidir. Örneğin sıklıkla psikolog ya da psikiyatri hekimi (psikiyatrist) kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu kullanım ile aslında çok farklı eğitimler almış ve farklı alanlarda uzmanlaşmış olan iki grup sıklıkla birbirine karıştırılmaktır.  Ruh sağlığı uzmanlarını bir ekip olarak görmek en uygun yaklaşım olacaktır; ekibin üyeleri farklı alanlarda, farklı yöntemlerle çalışırlar ve birinin çalışması diğerinin yerini tutmamaktadır. Uzmanlık alanlarını bilmek, ihtiyaç duyulan destek ve tedaviyi alabilmek için ilk adım olacaktır.

Ruh Sağlığı Alanında Kim Kimdir?
Ruh Sağlığı Alanında Kim Kimdir?

Ruh Sağlığı Alanında Kim Kimdir?, Klinik Psikolog, Psikiyatrist, Psikiyatri, Terapist, Pedagog, Psikolojik Danışman, Terapi, Terapist, Psikolog Taksim, Psikolog Kadıköy, Moda Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık

Psikolog ve Klinik Psikolog kimdir?

Psikolog: Fen-Edebiyat fakültelerinin 4 yıllık Psikoloji bölümünden mezun olmuş kişilere psikolog denilmektedir. Psikoloji lisans eğitimi sırasında hasta görüşmesine dayalı uygulamalı klinik eğitim, süpervizyon veya psikoterapi eğitimi verilmemektedir. Sosyal bilimler alanında, teoriye dayalı olarak bu eğitimi alan psikologların sağlık alanında tanı veya tedaviye dayalı bağımsız ve bireysel uygulama yapmaları beklenemez. Klinik ortamlarda psikiyatri hekimi ile birlikte ruhsal hastalıklara  tanı koyulması ve tedavi hizmetleri sırasında tıbbi ekibin bir parçası  olarak çalışırlar. Aynı şekilde koruyucu ruh sağlığı ve rehabilitasyon hizmetlerinde ruh sağlığı ekibi içerisinde yer alırlar.
Klinik psikolog: Klinik psikolog; Psikoloji veya Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimi üzerine, klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren Klinik Psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine Psikoloji veya Klinik Psikoloji yüksek lisansına ilaveten Klinik Psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.
Psikolog ve klinik psikologlar, temel farmakolojik bilgiye sahip olmakla birlikte, ilaç yazma yetkisine sahip değildir. Psikiyatrik ilaç tedavisi önerme ve takip etme yetkisi yalnızca psikiyatristlerdedir. Klinik psikologlar ile psikiyatristler klinik alanda birlikte çalışır ve gerekli görüldüğünde karşılıklı olarak yönlendirme yaparlar. Bunun yanında bu alanda eğitim almış psikoterapistlik yaparlar.
Psikolog ve klinik psikologlar, eğitimini aldıkları psikolojik değerlendirme testlerini uygulama ve raporlama konusunda yetkilidir.
Klinik psikologlar aldıkları eğitimlere göre yetişkinlerle, çocuk ve ergenlerle, çift ve ailelerle ve gruplarla kısa ve uzun dönemli psikoterapi uygulamalarında bulunur.

Psikolojik Danışman Kimdir?
Türkiye’de ABD veya Avrupadaki gibi psikolojik danışmanlık bölümü geçmiş yıllarda olsa da, mevcut durumda yoktur. Türkiye’de bu terim yanlış bir şekilde, eğitim fakültelerinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun kişiler olarak bilinir. Bu türlü bir eğitim daha çok eğitimin içeriği Okul Danışmanlığı örneğine uygundur. Sağlık alanı dışında başta eğitim kurumlarında olmak üzere danışmanlık ve rehberlik verme görevlerini üstlenirler. Danışmanlık ve rehberlik dışında psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde yer alamazlar. Danışmanlar bilimsel geçerliliği kabul edilmiş uluslararası tanınırlılığı olan standardize eğitim aldıklarını belgelendirdikleri takdirde ilgili alanda bazı terapi yaklaşımlarını psikiyatri hekimi sorumluluğunda uygulayabilirler.

Psikiyatrist Kimdir?
Ruhsal rahatsızlıkların önlenmesi, tanınması, tedavi edilmesinde ve rehabilitasyonunda çalışan, tıp fakültesi mezunu, psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimdir. Psikiyatri hekimi, 6 yıllık tıp fakültesinden mezun olmuş ve üzerine 4-5 yıl psikiyatri ihtisası yapmış hekimlere denir. Böylece aldığı eğitimle hem genel tıbbi hastalıklar hakkında bilgi sahibi olan hem de insanın ruhsal yapısını değerlendirme, tanı koyma ve tedavi etme bilgisi ve yetkisine sahip olan kişidir.
Tıbbi süreçleri değerlendirerek psikiyatrik tablolara ilişkin ayırıcı tanı yapmak, tanı koymak, tedaviyi planlamak, ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinin yanı sıra, uygun görülen psikoterapiyi uygulamak ve/veya yönlendirmek psikiyatri uzmanlarının sorumluluğu ve yetkisi içindedir.
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikiyatrik hastalıklar ve ruhsal değerlendirme ve tedaviler ile ilgilenir. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, altını ıslatma, çocukluk çağı ruhsal sorunları, ergenlik sorunları, ergenlik dönemi ruhsal sorunları, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar gibi alanlara bakar.

İlgili Diğer Yazılar:

Terapinin Faydaları

İlişki Sorunları ve İlişki Sorunlarıyla Başa Çıkma

Ruh Sağlığı Alanında Kim Kimdir?, Klinik Psikolog, Psikiyatrist, Psikiyatri, Terapist, Pedagog, Psikolojik Danışman, Terapi, Terapist, Psikolog, Psikolog Kadıköy, Moda Psikolog, Terapist Kadıköy, Psikolojik Danışmanlık

1 Yorum

Comments are closed.