Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık

Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık, Terapi, Psikolog, Terapist, Psikolojik Danışman, Terapi Kadıköy, Terapist Moda, Psikolog Mecidiyeköy, Psikolojik Danışman Şişli, Psikolog Taksim, Psikoterapist Kadıköy, Moda Psikolog, Psikolojik Danışmanlık
Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık

Psikoterapide, terapist ve danışan arasındaki ilişkide bedensel deneyimlerin söze dökülmesi önemlidir; fakat sözel olmayan –dil öncesi- ve sembol öncesi bedensel deneyimleri sözel olarak ifade etmek oldukça güç olabilir. Kelimelere ve duygulara ulaşılamadığında bedensel çalışma oldukça değer kazanır.
Psikoterapide erken dönem deneyimleri çalışırken bedensel duyumlar ve görsel imgeler öne çıkar. Zihinde neler olduğunun yanında bedende neler olduğu da önemlidir.

Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık
Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık

Terapide Bedensel Farkındalık Kazanmak

Bedendeki deneyimler ve bedensel ifade; zihnin aynasıdır ve intrapsişik süreçlerin, karakterolojik yapının ve kendilik algısının anlaşılmasını ve çalışılmasını sağlar. Bedensel farkındalık da zihinsel farkındalık kadar önemlidir. Bedensel deneyimleri çalışmaya dahil etmek, terapötik süreci etkileme potansiyeline sahiptir. Bedensel deneyimler bütün somatik duyuma dair olguları kapsar: Nefes, kalp atışı, duruş, kas gücü, yorgunluk, düşüncenin hızı ve netliği, yüz ifadesi, mimikler, tat, koku, nabız, enerji… Beden dünyayı algılama ve organize etmenin temel aracıdır.

“Terapi, Bedensel Semptomları İyileştirir”

Terapinin konuşma tedavisi olarak ön plana çıkmasında tek nokta sözelleştirme ve konuşulabilirlik değildir; psikolojik işlevler üzerine sistematik bir, iki kişi ya da daha fazla kişi arasındaki iletişimin ilaç veya kimyasal kullanmadan, cerrahi ya da başka fiziksel bir işlem yapmadan iyileştirici olabilmesidir. Kelimeler ve duygusal iletişim diğer formları; zihin ve beden etkileşimini esas alarak, biyolojik sistem üzerinde değişiklikler yapma, sadece düşünceler değil bedensel semptomları da etkileme gücüne sahiptir.

Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık---
Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık—

Beden ve Benlik Algısı

Doğumundan itibaren bebek, ilgilerini iletmek için hareket eder. Bebeğin yüzü, sesi, elleri ve bütün bedeni; dış dünyadaki gerçekliğe dair değişiklikleri test eden, bilinçli bir farkındalığa ulaşmaya çalışan dinamik itkileri gösterir. Böylece bebek, ‘niyeti olan’ bir ‘benliği’ olduğunu ortaya koyar.

Bir kişinin bedeniyle olan ilişkisi; bebeklik, çocukluk ve yetişkinlik döneminde olsun, hayatının her evresinde, kişinin uyumlu bir benlik algısı geliştirmesi için temeldir. Beden; dünya ile bağlantı kurmada, çevreyi anlamada ve dünyadaki yerimizi anlamada aracıdır. Bedensel bir bakış açısından ele alacak olursak, insan gelişimi; bedenin ‘öteki’lerle olan ilişkisi ve bedenin kendiyle olan ilişkisi – duyumlar ve bedensel hareketler- arasında gidip gelir. Psikomotor gelişim, kişilerarası bağlantının ve benliğin gelişiminde temel unsurdur. Kavramsal, sembolik ve bilişsel süreçler, hiçbir zaman tamamiyle sembol öncesi öğrenme ve organizasyonla yer değiştiremezler.

Algımız, kişilerarası bağlam ve içsel deneyimlerimiz arasında salınır. Farklı yerlerde, farklı durumlarda ve farklı insanlarla farklı yönlerimiz açığa çıkabilir. Sağlıklı ve uyumlu olan, yaşanan deneyimin benliğe ait olarak hissedilmesidir. Beden algısının da aynı şekilde farklı tezahürlerde uyumlu bir şekilde karşılanması önemlidir: Aynadaki beden, fotoğraftaki beden, iç dünyada hissedilen beden…

Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık--
Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık–

Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık, Terapi, Psikolog, Terapist, Psikolojik Danışman, Terapi Kadıköy, Terapist Moda, Psikolog Mecidiyeköy, Psikolojik Danışman Şişli, Psikolog Taksim, Psikoterapist Kadıköy, Moda Psikolog, Psikolojik Danışmanlık
Beden Hafızası

Söze dökülebilir, anlatıya dönüşebilmiş açık bir şekilde sunulabilen bir geçmişimiz olduğu gibi; söze dökülemeyen, kapalı, gizli kalmış bir de bedensel geçmişimiz vardır. Gizli kalmış bedensel geçmiş, çevreye verdiğimiz tepkilerin bilinçdışı yönünü ve benliğin özünü oluşturur. Bu bedensel hafıza; beklenmedik, irrasyonel, spontan ve duygusaldır.

Bedenlerimizin sıkıntılı veya travmatik bir geçmişi olabilir; rahatsızlık yaşamış, altüst olmuş bedendeki bazı bölgeler oldukça hassas olabilir.

Sağlıklı bir Gelişim ve Adaptasyon Süreci

Sağlıklı bir gelişimde, ebeveyn ya da bakım veren; çocuk bir duygu hissettiğinde o duyguyu fark eder, ebeveyn bu duyguyla baş edebilir durumdadır ve çocukta bu duygunun sakinleştirmesine yardım eder ve tehdit edici, duyguyu yoğunlaştırıcı etmenleri ortadan kaldırır ya da azaltır. Bu sayede çocuk, ‘öteki’leri koruma ve rahatlık sağlayan potansiyel kişiler olarak duygusal hafızasında kodlar. Bir yandan da kendini sakinleştirme ve duygularını düzenleme becerisini edinir.
Duygusal hafıza, olumlu ya da olumsuz deneyimler ile bu şekilde temsiliyetler ile oluşur. Kişinin hayatındaki her önemli insan, nesne ve durum bu hafızanın oluşumunda etkilere sahiptir.

Bebek, annenin gelmesiyle birlikte mutlu hisseder, ihtiyaçları karşılanmadığında hüsrana uğrar ve anne beklenmedik bir şekilde göründüğünde ya da sert olduğunda korkar. Bu farklı duygular, anneyle ilgili deneyimler olarak kodlanır ve sağlıklı bir adaptasyon bu deneyimlerin bütünlüklü bir algısını içerir.

Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık-
Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık-

Patolojinin Gelişimi

Ruhsallığın oluşumunda yıkıcı olan unsurlardan biri çocuğun içsel deneyimi ile ebeveynin ya da bakım verenin çocuğa bu durum karşısındaki yanıtı arasında kronik bir uyumsuzluk oluşudur. Ebeveynin soğukluğu, ihmali ya da çocuğun duygularını anlama ve karşılamadaki yetersizliği; çocukta içsel uyum bozukluğuna, içsel düzensizliğe, travmaya ve gelişimsel sorunlara neden olacaktır. Çocuğu gözlemlemede yetersizlik veya çocuğa yönelik genel ihmal durumu; çocuğun cinsel, fiziksel ya da psikolojik istismarı kadar olumsuz etkilidir.

İçsel dünyanın düzensizliği kişinin başedemediği bir duruma dönüşür ve onu tedaviye getirir. Patolojik durumlar, sadece patolojinin ilk oluşumundan değil kişinin onu tamir etmeye çalışırken yaptıklarından da oluşur. Kişi, kaynağını bilemediği bir rahatsızlık yaşadığında buna birtakım anlamlar yükler ve bu yolla duygularını düzenlemeye çalışır. Cinsel tacize uğramış bir kadın mide krampları ve menstrüel dönemde kramplar yaşıyordu; fiziksel ve duygusal sorunlarını taciz anılarıyla anlamlandırmak yerine kendisini ameliyat edecek bir jinekolog arayışındaydı. Babası tarafından dövülerek disipline edilmiş bir atlet, önemli bir maçta önemli bir hata yapana kadar oldukça başarılıydı; fakat bu hatadan sonra depresifleşti, kendine çok öfkelendi ve kariyerini tehlikeye sokacak fiziksel bir kaza yaşadı. Yine de yaşadıklarını babasının disipline etme yöntemiyle bağdaştırmak yerine babasının standartlarına ulaşamadığı için kendisine kızdı.

Patolojinin kompleks yapısı; somatizasyonu ve öfkenin yer değiştirmesini içerebilir: Bağımlılıklar, fobiler, yeme bozuklukları, psikotik semptomlar…

Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık----
Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık—-

Bir Tedavi Yöntemi Olarak Terapi

Terapinin amacı; kişide acıyı aktive eden durumları azaltmak, duygu dünyasını düzenlemek, tepki verme biçimlerini değiştirmek, kişinin daha esnek hale gelmesini sağlamak. Bu amaçlara ulaşmak için farklı terapi yöntemleri kullanılabilir. Dinamik terapi; durumlara, kişilerarası ilişkilere, kişinin şimdiki durumuna, gücüne ve yapabileceklerine daha gerçekçi bir bakış açısı geliştirmeye odaklanır.

İlgili Diğer Yazılar

Yas Sürecinde Psikolojik Yardım

Psikoterapi  Nedir?

Terapinin Faydaları

Çiftlerin Kavga Nedenleri

İlişki Sorunları ve İlişki Sorunlarıyla Başa Çıkma Yolları

Terapi ve Bedensel Deneyimler ve Farkındalık, Terapi, Psikolog, Terapist, Psikolojik Danışman, Terapi Kadıköy, Terapist Moda, Psikolog Mecidiyeköy, Psikolojik Danışman Şişli, Psikolog Taksim, Psikoterapist Kadıköy, Moda Psikolog, Psikolojik Danışmanlık