Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?, Psikoterapi, Psikolog, Psikolojik Danışmanlık, Terapist, Psikolojik Destek, Avrupa Yakası Psikolog, Anadolu Yakası Psikolog, Kadıköy Psikolog, Taksim Psi

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapist ve Danışan: Kime Denir?

Psikoterapi ya da konuşma terapisi, ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış bir profesyonel (psikolog ya da psikiyatr) tarafından uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedaviyi uygulayan kişiye genel olarak terapist veya psikoterapist, uygulanan kişiye ise danışan ya da hasta denir.

Psikoterapinin Hedefi

Hayatında belirli psikolojik zorluklar yaşayan ve bu zorlukları aşmakta güçlük çeken kişiler psikoterapi için başvururlar. Psikoterapinin amacı, kişilerin psikolojik problemleriyle baş etmesini ve bu problemleri aşmasını sağlamaktır.

Psikoterapide, kişinin yaşadığı psikolojik problemlerden kurtulması için bu sıkıntıların ve gerginliklerin kaynaklarını keşfetmesi hedeflenir. Psikolojik sorunların ve sıkıntıların kaynağının keşfedilmesi, bu keşfin yarattığı farkındalık, kişinin deneyimlediği sıkıntıların azalmasını, psikolojik sorunların iyileşmesini sağlar.

Psikoterapi Nedir?
Psikoterapi Nedir?

Psikoterapideki hedef, genel olarak danışanın düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını değiştirmektir. Psikoterapi; danışanın düşünce, duygu ve davranışlarının altında yatan sebepleri anlamasına yardımcı olarak yaşadığı zorlukları aşmasını sağlar. Düşünceleri, duyguları ve davranışlar arasındaki ilişkiye dair farkındalık oluşur.  Danışanın düşünme kapasitesi ve içsel dünyasının zenginliği giderek artar. Danışan bu yolla öz düşünüm yateneğini güçlendirir ve değişme imkanı bulur.

Terapötik İlişki

Psikoterapi, danışanın yaşadıklarını konuşma aracılığıyla karşısındaki ruh sağlığı uzmanına anlatmasıdır. Psikoterapist ve danışan arasında her iki insan arasında olduğu gibi bir ilişki oluşur. Psikoterapist ve danışan arasındaki iyileştirici işlevi olan ilişkiye terapötik ilişki denir. Psikoterapideki  en önemli faktörlerden biri terapötik ilişkinin güvene dayalı bir ilişki olmasıdır.

Terapötik İlişkinin Diğer İlişkilerden Farkı

Psikoterapist, psikolojik müdahale biçimi olarak, empati yoluyla karşısındakinin düşünce ve duygularını anlamaya çalışır. Terapötik ilişkiyi ve terapideki paylaşımı; arkadaş, aile veya diğer tanıdıklarla ilişkiden ayıran bazı özellikler vardır. Bunlardan ilki, psikoterapistin danışanı daha önceden tanımamasıdır ve danışanla terapist arasında psikoterapi ilişkisi dışında bir ilişki olmamasıdır. Aralarındaki ilişki sıklıkla haftanın belli gün ve saatlerinde ve sadece o zamanlarda belirlenen yerde görüşmeleriyle sınırlıdır.

İkinci olarak, psikoterapistin, danışanın aktardıklarına karşı tutumu danışanın yaşadıklarını anlamasında ve aşmasında belirleyicidir. Terapist karşısındakini anlamaya çalışan, empatik, merak eden ve yargılamayan bir tutum ile danışanını dinler. Soru sormasındaki, dinlemesindeki ve yorum yapmasındaki amaç, danışanın yaşadıklarını anlamaktır. Psikoeterapist, danışanın yaşananların arkasında yatan içsel süreçleri anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bunu yaparken, terapist kendi doğruları ve yargılarıyla hareket etmez. Olayları danışanın gözünden görmek için çabalar ve düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının sebeplerini işaret etmeye çalışır.

Psikoterapiye Ne İçin Gidilmez?

Genel olarak bilinenin aksine, terapistler danışanlarını yönlendirmezler ve ne yapmaları gerektiğini söylemezler. Bunun yerine danışanın şikayet ettiği duygusal ve ilişkisel sorunları ve bu boyutta bu psikolojik zorlanmaların anlamlarını anlamaya çalışırlar.

Psikoterapiye Ne İçin Gidilir?

Psikoterapistin yapmaya çalıştığı; danışanının duygu, düşünce ve davranışları arasındaki döngüyü ve bu döngünün neden olduğu ilişki sorunlarını ve gündelik sıkıntıları anlamaktır. Psikoterapist, danışanının yaşadığı psikolojik zorlanmaları ve kısır döngüleri danışanına işaret ederek,  danışanın içsel dünyası ve hayatı hakkında bir içgörü kazanması için danışanına yardım eder. Psikolojik destek veya yardım biçimlerinden biri olan psikoterapi, bu bağlamda insanların gündelik yaşamda yaşadığı ruhsal sıkıntıların, zorlanmaların ve sorunların çözümünde önemli bir rol oynar.

İlgili Diğer Yazılar

Psikoterapi Yöntem ve Yaklaşımları

Psikoterapiye Dair

Terapinin Faydaları

Depresyon

Panik Atak Nedir?
Psikoterapi Nedir?, Psikoterapi, Psikoterapist, Psikolojik Danışmanlık, Terapist, Psikolojik Destek, Avrupa Yakası Psikolog, Anadolu Yakası Psikolog, Kadıköy Psikolog, Taksim Psikolog